848. Poselství Ježíše ze dne 17. července 2013 v 11:40.


NEMŮŽETE MĚ SKUTEČNĚ NÁSLEDOVAT, ANIŽ BYSTE NESLI BOLEST KŘÍŽE


Má vroucně milovaná dcero,

jak jen Mě modlitby všech mých milovaných následovníků v této době povzbuzují. Jsem v jejich srdcích a duších a jejich duše jsou privilegované. Musím je poprosit, aby strpěli posměch, kterému budou čelit kvůli následování mé cesty a kvůli mému kříži, který nesou, neboť až časem pochopí, proč tomu tak musí být.

Nemůžete Mě skutečně následovat, aniž byste snášeli bolest kříže. Jestli Mě milujete, ve vaší duši bude přítomné Světlo. Toto čisté Světlo je jako magnet, přitahující to nejhorší v ostatních lidech. Dobře smýšlející duše jsou často napadány duchem zla, aby zraňoval každého, kdo následuje Pravdu mého učení.

Když hlásáte Pravdu Boží, budete nenáviděni těmi, kteří Boha nemilují. Když následujete Mě, třeba i v tichosti, budete snášet stejnou bolest. Tato bolest je způsobena obvykle těmi, které máte rádi a respektujete je, kteří na vás útočí, protože Mě milujete, a jste věrní mému učení.

Nadešel pro vás čas, kdy musíte jít ven a mluvit o mých poselstvích. Avšak pro kněze to bude těžké, protože musí zůstat poslušní ke svým nadřízeným. Mnozí v mé církvi budou mít strach přinášet svědectví o mých poselstvích, ale to neznamená, že nemohou bránit pravdu mého svatého Slova. Slovo, dané mým apoštolům, žije dál, i když mnozí se je pokoušejí zabít. Všimnete si, jak málo jsem na veřejnosti uctíván – skoro vůbec.

Mé učení už nehraje důležitou úlohu ve vaší společnosti. Musíte trvat na tom – ať už patříte k jakékoliv křesťanské církvi – aby moji služebníci nezapomněli zmínit mé jméno, když mluví o dobru, neboť dobro nemůže pocházet z kamene. Může přijít jen od Boha.


Váš Ježíš


zpět