845. Poselství Ježíše ze dne 11. července 2013 v 13:57.


VAŠIMI MODLITBAMI MODLITEBNÍ KAMPANĚ JE BUDU MOCI ZACHRÁNIT


Má vroucně milovaná dcero,

nechej Mě přitáhnout tě blíž k mému Nejsvětějšímu Srdci, protože když Mi to dovolíš, vliji do tvé duše mimořádné milosti. Pak mé dílo přinese více plodů, které dozrají a rozhojní se po celé zemi.

Ovoce, které pochází ode Mne, přivodí obrácení a obměkčí srdce i těch nejzatvrzelejších, pokud je ochutnají. Když je snědí, spojí je to se Mnou takovým způsobem, který jim přinese velký pokoj. Pokoj, který slibuji všem, kteří Mi nyní naslouchají, když s vámi mluvím, bude vaše zbroj proti nenávisti.

Vy, včetně duší, které nikdy neslyšely o těchto poselstvích, a kteří Mě skutečně milujete, budete naplněni tímto pokojem, jehož důsledkem se stanete odolnými hlasům těch, kteří na vás křičí, protože jste moji.

Budete-li se Mnou jedno, slibuji, že pro každou urážku a bolest, kterou budete muset snášet, protože hlásáte mé svaté Slovo, oživím vás, budu vás střežit a chránit. Budete si užívat nádherný život v mém Novém ráji, kde všichni budou společně zpívat pro lásku Boží a k jeho slávě. Nemáte se čeho ode Mne obávat, ale prosím vás o setrvání v modlitbách za duše zmatených a někdy i ztracených.

Ti, kteří jsou ode Mne odděleni, musí přijít zpět ke Mně a vašimi modlitbami modlitební kampaně je budu moci zachránit. Jděte, moji milovaní následovníci a vězte, že jste v mém srdci a Já jsem ve vašich.


Váš Ježíš


zpět