840. Poselství Ježíše ze dne 5. července 2013 v 14:10.


JEDNOTNÝ SVĚTOVÝ ŘÁD JE NEJVĚTŠÍM VÝSMĚCHEM PRAVÉMU TROJJEDINÉMU BOHU


Má vroucně milovaná dcero,

existuje náboženství, které Mi působí největší trýzeň, a je to falešné náboženství, které zbožňuje šelmu. Jednotný světový řád je největším výsměchem pravému Trojjedinému Bohu, a ti, kteří náleží domu Satana, potřebují mnoho modliteb. Jsou jim předkládány lži, aby věřili, že existuje jiný Bůh, který je miluje. Bylo jim řečeno, že Nejsvětější Trojice je klam a že můj milovaný Otec je zlo. Nepřijímají, že je stvořil a hlavy mají tak plné lží, že nikdy neotevřou svou mysl Pravdě. Kvůli své oddanosti temnotě jsou zapleteni do satanských sil, které pohltily jejich duše, plné nenávisti, nejen vůči Bohu, ale vůči všem Božím dětem.

Milují jen sami sebe a jejich dychtivost po slasti je naplňuje neukojitelnou touhou po dalších zážitcích. Žádné množství světských rozkoší je neuspokojí, a to je důvod, proč prahnou po dalších oplzlostech. Mají potěšení v odnímání života a postrádají jakýkoliv pocit viny v duších z brutálního zabíjení, jímž jsou vinni. Jejich vliv se šíří po celé zemi ve všech národech a přívrženci ďábla jsou mezi boháči, předními obchodníky, ve vládách, královských rodech, organizacích, včetně médií a vymáhání práva, justici a církvi.

Prosím, nepodceňujte jejich moc. I když jich není mnoho a nepronikli do každé vrstvy vaší společnosti, budou stále ještě působit strašlivé škody. Nejen že prodali své duše ďáblu, ale zavlečou další nevinné duše do propasti s šelmou a jejími démony.

Dávám všem, kteří Mě milují, milosti k vítězství nad touto zlověstnou a mocnou skupinou, která Mě proklíná každou vteřinu dne, budete-li se modlit tuto krátkou modlitbu modlitební kampaně (112):

O milost spásy

"Volám k Tobě, nejdražší Ježíši, abys pokryl svou mimořádnou milostí spásy duše těch, kteří byli zamořeni Satanem.

Osvoboď jejich ubohé duše od zlého zajetí, ze kterého nedokážou uniknout. Amen."

Tyto ubohé duše budou první, které si šelma bude nárokovat za své vlastnictví a které budou padat na své tváře v uctívání antikrista. Musíte se všichni usilovně modlit, aby byla zlomena moc, kterou nad nimi má Satan a jejich srdce se otevřela mému velkému milosrdenství.


Váš Ježíš


zpět