839. Poselství Boha Otce ze dne 4. července 2013 v 18:40.


VÍM, ŽE PLÁN POTRATŮ JE NA CELÉM SVĚTĚ ŘÍZEN


Má nejdražší dcero,

nadešel pro Mne čas, abych ve světě mocně zasáhl ve chvíli vážného hříchu proti Mně.

Má trpělivost je zkoušena a hněv je rozdmýchán, když vidím nejtěžší urážky, které jsou proti Mně páchány.

Jako Stvořitel všeho živého jsem Původce života. Tvořím jej, jak Já chci a končím jej podle své svaté vůle. Když se člověk pokouší zasahovat do mé vůle, oplatím ránu, neboť takovou ukrutnost nebudu trpět.

Vy, kteří zabijete kterékoliv z mých dětí, vězte, že váš život skončí. Vezmu vám život, nejen těla, ale i ducha. Žádný věčný život vám nebude, a ani nebude moci být udělen. Život, který odnímáte, bude váš pád. Oko za oko bude váš trest.

Mějte se na pozoru, vy, kteří pokračujete v ničení života v každé jeho formě. Vím, co děláte. Vím, že plán potratů je na celém světě řízen jednou skupinou. Vím, že země, které spěchají prostřednictvím nemravného zákonodárství ospravedlnit potraty, jsou spíše loutkami. Jsou drženy na provázcích, jak tančí podle not skupiny jednotného světového řádu, která poslouchá jen jediného pána. Jejich věrnost náleží šelmě, jejíž největší plán – zničit stovky miliónů životů – dosáhl úspěchu skrze hřích potratů. Nenarozený je snadným terčem v jejich očích. Používají potraty, aby zasahovali do mých zákonů a do velkého daru, který jsem odkázal člověku – do daru života.

Arogance lidí, těsně spjatá se šelmou a těmi, které oklamala, se Mi hnusí. Moje láska je mocná, ale váš zlovolný záměr zničit, co je moje, bude přiveden k tak náhlému konci, že budete křičet o svůj život. Nezavoláte-li Mě nyní skrze dar smíření, bude vám prokázáno jen málo milosrdenství. Neboť každý z vás, kdo tiše schvaluje, prosazuje nebo se jakkoliv podílí na odnímání života nenarozenému, bude trpět stejným trestem. Zničte ty nevinné životy a váš vlastní život bude vzat. Už dlouho jsem ve strašné bolesti přihlížel, jak jste Mě uráželi. Váš čas je u konce, neboť budete přísně potrestáni za tyto závažné činy proti mému božství.

Nezapomeňte, že máte jen málo času, abyste upustili od schvalování potratů. Můj hněv se brzy vylije do všech koutů země. Je to kvůli hříchu potratů, že člověk podstoupí nejhorší trest. Ani jediná země nebude vyloučena z těchto trestů. Jen ti, kteří nepovolují potraty, budou ušetřeni od této strašné bolesti, kterou uvalím na svět.

Nikdo nemá právo jít proti Mně, Původci života. Nikdo. Ten, kdo se Mi opovažuje vzdorovat a napodobovat Mě v odebrání života, bude zbaven všeho života.


Váš Otec
Bůh Nejvyšší


zpět