837. Poselství Ježíše ze dne 3. července 2013 v 13:30.


BRZY DOJDE K MOHUTNÝM ZEMĚTŘESENÍM V RUSKU A ČÍNĚ A USKUTEČNÍ SE JEDNO ZA DRUHÝM


Má vroucně milovaná dcero,

jak Mi jen chyběl tvůj čas a jak se raduji, že duchovní temnota, která tě pokryla na celé dny, se nyní zdvihla. Musíš vytrvat v modlitbě nejsvětějšího růžence, aby ses ochránila, a všechno bude dobré.

Země se bude otřásat, jak bylo předpověděno, a jedna třetina z ní bude sežehnuta, jako přímý důsledek hříchu člověka. Modlitba může zmírnit mnoho z těchto plamenů, které budou vylity na ty části světa, kde bezbožné zákony rozlítily mého Otce.

Hřích proti Božím zákonům bude tolerován, pokud ti, kteří znají Pravdu a přijímají Slovo Boha, Ho uctívají. Ale nyní ti, které jste dosadili do mocenských postavení, se k Bohu obrátili zády. Za to budou potrestáni ekologickým chaosem. Očista je jediným prostředkem k procitnutí lidstva, aby vzbudilo výčitky svědomí ve svých duších. Jiné prostředky, vytvářející obrácení, už nestačily. Lidé budou trpět velkou řadou trestů, když budou i nadále přijímat pohanství a navzájem se vraždit.

Boží zásah je nezbytný. Bez něj byste byli ztraceni.

Brzy dojde k mohutným zemětřesením v Rusku a Číně a uskuteční se jedno za druhým.

Uvidíte extrémy počasí a s náhlými změnami teplot, přecházejících z chladu do velkého horka. Roční období už nebudou taková, jaká byla v minulosti.

Záplavy a mořské bouře poznají části světa, které je až dosud nikdy nezažily. V zemích, kde byly schváleny špatné zákony proti Bohu, zemětřesení zalomcují jejich půdou a ti, kteří Mě znají, budou vědět, proč k nim dochází.

Až se tresty uskuteční, dojde k druhému strašnému potrestání, které postihne falešné církve, které záměrně blokují Pravdu. Neboť budou trpět nejvíce kvůli duším, které Mi ukradly.

Tím, že odhaluji více o proroctvích, která jsou obsažena v Pečetích, člověk nakonec pozná Pravdu. A je-li Bůh Láska a je-li spravedlivý, budou jeho tresty pršet na lidstvo, aby je zbavily jeho marnivosti, sebevědomí a sebelásky, aby se tak člověk mohl stát hodným vstoupit do jeho Nového ráje. Jen těm s čistým a pokorným srdcem bude dán tento dar.


Váš Ježíš


zpět