836. Poselství Matky Spásy ze dne 3. července 2013 v 12:57.


ANI JEDINÉ DVEŘE NEBYLY OTEVŘENÉ, ABY MŮJ SYN MOHL DŮSTOJNĚ PŘIJÍT NA TENTO SVĚT


Mé drahé dítě,

když jsi vržena do pustiny a izolována kvůli této misi, je důležité vědět proč. Protože když to víš, bude pro tebe snadnější přijmout takovou krutost.

Když jsem se chystala porodit, ani jediné dveře nebyly otevřené, aby můj Syn mohl důstojně přijít na tento svět. Tak jako tenkrát byly každé dveře přibouchnuty před nosem Boha, který poslal svého jediného Syna vykoupit člověka z hříchu, totéž nastane i nyní, kdy Bůh připravuje cestu pro Druhý příchod svého Syna.

Zatímco Bůh připravuje svět na tento Velký den, dveře budou zase zavřeny, ve vzdoru proti Božímu Slovu. Ty, jako posel, budeš stále čelit zuřivému odporu. Mnozí nejenže nechají své dveře zavřené – to je jen jedna z urážek – budou vykřikovat strašné hanebnosti a zraní tě, mé dítě, protože nechtějí slyšet Boží Slovo.

V tomto rozhodujícím čase dějin lidstva Duch zla převládá, a zdeptá dokonce i ty nejsvětější mezi Božími dětmi. Jen nejodvážnější odolají duchu zla, který zamoří milióny, aby odmítli milosrdenství mého Syna.

Nejsou to poselství samotná, která budou nenáviděna, ale je to obava, že skrze milosrdenství mého Syna bude více duší zachráněno ze sevření Zlého. Zlý pracuje a spřádá svou cestu do srdcí mnoha duší, zvláště těch, které jsou blízko mému Synu. Jsou to právě zbožní následovníci v církvi mého Syna, kteří budou prvním cílem útoku Zlého, a kteří se v tomto čase většinou obrátí proti jeho Slovu.

Pravé Slovo mého Syna bylo rozmělňováno celá staletí a obsah Bible svaté popírají nyní mnozí, kteří říkají, že znají mého Syna. Nezapomeň, že bitvy o duše s podvodníkem se účastní andělé a svatí v království mého Otce. Ty, mé dítě, jsi chycena uprostřed, a tak se stáváš snadným terčem.

Je to kvůli nesmírnému dosahu této mise, a protože jsi prorok – a ne vizionář – věz, že budeš pracovat v osamocení a setkáš se s nenávistí mezi lidmi. Nedovol, aby tě toto pronásledování rmoutilo, nebo aby sis myslela, že nebudeš dost silná, neboť tak to nemůže být. Byla jsi poslána a jsi ochraňována, a povstaneš a budeš hlásat Boží Slovo až do Posledního dne. To je předpověděno, a až duše světa budou zachráněny a začne nové království – Nový ráj, žádné z tohoto utrpení nebude bezvýznamné.

Raduj se a neměj strach. Já, tvoje milovaná Matka, tě budu řídit a chránit, dokonce i v tvé nejtemnější hodině, aby Boží Světlo naplnilo tvou mysl, tělo a duši každý den.

Miluji tě, mé dítě, a musíš vědět, že jsi byla požehnána darem vytrvalosti. Vše je nyní v rukou Božích. Musíš Mu vždy důvěřovat.


Tvá milovaná Matka
Matka Boží
Matka Spásy


zpět