827. Poselství Boha Otce ze dne 23. června 2013 v 18:18.


POVAŽOVAT MÉHO SYNA ZA HŘÍŠNÍKA JE NEJHORŠÍ ROUHÁNÍ


Má nejdražší dcero,

jak by rodiče reagovali, kdyby věděli, že jejich děti čelí smrti? Nebojovali by do posledního dechu, aby je uchránili od všech zranění? Právě proto teď zasahuji ve světě tím, že jsem pověřil mého Syna sdělit vám Pravdu, abych zachránil životy mých dětí.

V životě existují malé věci, které mají dopad v globálním měřítku. Včely, jejichž chování se změní, a když nemůže být shromažďován pyl, budou mít přímý účinek na život, který existuje na zemi. Skrze církev mého Syna na zemi může být život duše zachován. Bez Pravdy nemůže církev mého Syna život udržet. Pokud lži proniknou zdmi církve, bez mého zásahu to bude mít dopad na život duší.

Až se církev obrátí proti tomu, kdo ji vytvořil, tak život bude zničen. Toto zamoření bude mít přímý dopad na celý svět, včetně těch, kteří nevěří na život po smrti. Ovlivní dokonce i ty v jiných náboženstvích, která nepocházejí ode Mne. Když lži zamoří mystické Tělo mého Syna, Ježíše Krista na zemi, vyvolají nemoc. Není-li nemoc zastavena, vede ke smrti. Proto jako Bůh, Otec veškerého stvoření, nebudu nečinně přihlížet a nedovolím mým nepřátelům ničit duše mých dětí.

Až budete čelit lžím, pořinou se z úst podvodníků ve zmatené směsici nesmyslů. Tyto lži, které již začaly, jsou jakoby pokorná řeč, ale skrývají největší lži proti učení církve. Uvědomte si, co jsou zač – poslané vás lichocením přivést ke spáchání hříchu. Je-li můj Syn považován za hříšníka, vězte, že je to nejhorší rouhání, protože tak tomu nemůže být.

Poslal jsem mého Syna jako člověka v těle a podobného vám všem s jedinou výjimkou. Byl zrozen bez hříchu, a proto nebyl schopen hřešit. Každý, kdo užívá Pravdu a pak ji překroutí, aby dal nový význam ukřižování mého Syna, je lhář. Nepřichází ode Mne a je nepřítelem mého Syna.

Moje dětičky, pozorujte nyní, jak šelma a démoni, které poslal, aby Mi vás vzali, se potulují mezi vámi. Musíte být silní. Nesmíte nikdy zapomenout, že můj Syn vám předal Pravdu, když chodil po zemi a zemřel pro vaše hříchy. Obětoval své tělo, aby vás vykoupil, ale nikdy se nestal hříšníkem, neboť není jedním z vás.

Musíte zůstat věrni mému Slovu a učení mého Syna. Když věrní nebudete, tak budete pokoušeni přijmout lži, které vám nepřinesou nic, než věčné utrpení.


Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší


zpět