825. Poselství Ježíše ze dne 19. června 2013 v 03:00.


JÁ JSEM LÁSKA. JÁ JSEM BŮH. JE TO JEDNO A TO SAMÉ.


Má vroucně milovaná dcero,

mé přání zformovat jádro mé armády se v tomto čase naplňuje. Jako malá semínka se rozptýlí a budou růst a rozšíří se všude.

Má dcero, základ této armády je důležitou částí. Jako malé dítě, které se utváří v lůnu matky, potřebuje čas a bedlivou pozornost aby se zajistilo blaho dítěte, které přijímá výživu z placenty. Bude růst pomalu, ale dokonale, dokud nakonec nebude vypuzeno z lůna, a bude připraveno žít život, určený pro něj mým Otcem.

Zrod mé armády zbytku bude stejný. Bude vyžadovat velkou přípravu, než bude připravena zaujmout své místo ve světě, ale její základ je pevný a duše, které jsou stavebními kameny, se spojí jako jeden, aby vytvořily mocnou a impozantní armádu. Pak se tato armáda náhle všude rozšíří a rozroste s takovou silou, že se stane těžké si ji nevšímat. Všichni v mé armádě budou bez ega, pýchy, nebo potřeby spoléhat se na vědecké vyhodnocení mého Slova, které bude od nich požadováno, k prokázání Boží Pravdy.

Věda je Božím darem, ale nedokáže vysvětlit tajemství Boha. A tak ti, kteří potřebují uklidnit logickým vysvětlením, pokud jde o to, jak v tomto čase komunikuji s Božími dětmi, budou zklamáni. Není odpověď, která by je uspokojila.

Jedním z největších darů daných člověku je láska. Láska nemůže být vědecky vysvětlena nebo dokázána, neboť pochází z Božího Ducha. Je přítomná ve vás všech. Cítíte ji. Je to pouto, které lidstvo spojuje a které se moci Zlého nepodaří zničit.

Já jsem Láska. Já jsem Bůh. Je to jedno a to samé. Bez lásky byste nemohli mít život. Láska vás sjednotí, udrží vás při síle a pohromadě. Láska vám pomůže přinášet Mi duše.


Váš Ježíš


zpět