824. Poselství Ježíše ze dne 15. června 2013 v 23:44.


BŮH EXISTUJE V KAŽDÉ OSOBĚ NAROZENÉ V TOMTO SVĚTĚ, BEZ OHLEDU NA JEJÍ VÍRU, NEBO PŘESVĚDČENÍ RODIČŮ


Já jsem tvůj milovaný Ježíš, který působí prostřednictvím tvé duše. I když si Mne nevšímáš, jsem zde. Pracuji skrze tvou duši, protože jsi Mi ji dala a tak budeš vždy trpět pro Mne a se Mnou.

Dnes, má dcero, se obracím na všechny, kteří říkají, že nevěří v Boha. Když nevěříte v Boha, musím nyní vysvětlit, jak poznáte, že Bůh skutečně existuje. Bůh existuje v každé osobě narozené v tomto světě bez ohledu na její víru nebo přesvědčení rodičů. Bůh přináší s každou formou života vnímání úžasu a bázně, které vždy vytváří v duši pocit silné lásky k jinému Božímu stvoření.

Každý z vás je Boží stvoření. To je skutečnost. Někteří z vás se narodili s velkou krásou. Někteří jsou narozeni s vadami. Jiní jsou narozeni s hroznými nedokonalostmi. Přesto jsou všichni zrozeni, protože Bůh to dopouští.

Mnozí z vás budou ospravedlňovat bránění v životu Božím dětem, které jsou nedokonalé. Někteří budou vraždit Boží děti v lůnu matek, a pak to ospravedlní, většinou ze sobeckých důvodů. Za to budete odsouzeni, ledaže byste Mě prosili, abych vám odpustil. Bude vám odpuštěno, ale jen když budete upřímně litovat, co jste udělali rouháním vůči mému Otci.

Někteří z vás jsou narozeni s nedokonalostmi, které vytvářejí trauma ve vašich životech. Jakkoliv to může být těžké, toto utrpení je vám dáno, abyste zachránili ostatní, kteří by jinak přestali existovat. Víte, ty duše, které hanobí mého Otce a které nebudou nikdy prosit o odpuštění za své hříchy, skončí navěky v pekelných plamenech. Vaše utrpení je pomůže zachránit, neboť samy se nemohou, ani se nebudou moci zachránit. Vybrali jste si to utrpení dříve, než jste se narodili. Můžete je přijmout nyní, nebo snad později, ale jste v bezpečí v mém království, neboť sláva bude vaše navěky.


Váš Ježíš


zpět