820. Poselství Ježíše ze dne 10. června 2013 v 23:00.


NESMÍTE SE BÁT, NEBOŤ TO, CO SLIBUJI, VÁM PATŘÍ, A JE TO VAŠE DĚDICTVÍ


Má vroucně milovaná dcero,

světu musí být sděleno, že můj čas k návratu je blízko. Můj čas již začal, právě teď, když se snažím obrátit lidstvo k sobě, před mým Velkým dnem.

V tomto čase vás všechny připravuji, ačkoliv mnozí se dělají hluchými. Dělám to s láskou pro každého jednotlivého z vás, kterého miluji, pro každého jednotlivého z vás, pro nějž jsem se vzdal svého těla. Brzy budete svědky mého zásahu, kdy otevřu oči lidstva a který jasně uvidíte.

Až má mise bude přijata, uskuteční se zázraky. Pocítíte moji přítomnost a Já se dám poznat skrze činy velkého milosrdenství. Tento plán vás má přivábit zpět, ty z vás, kteří už nevěří, že existuji, obrátit směrem k mé božské spáse.

Já jsem Král, jenž bude panovat nad Novým rájem, zaslíbeným Mi mým Otcem. Vy, kteří Mě neznáte, slyšte Mě teď. Jste moji. Přináším vám život, ne jaký znáte na zemi, ale věčný život.

Nesmíte se bát, neboť to, co slibuji, vám patří, a je to vaše dědictví.

Toto království je tím, pro které jste byli zrozeni, aby Bůh, můj milovaný Otec, mohl znovu stvořit svět takový, jaký byl na počátku. On je Počátek, neboť On jej stvořil. On je i Konec, proto až přijde Velký den, nebude už žádné utrpení, a nový začátek – věčný život – bude darován těm, kteří přijmou Boží lásku. Musíte být více důvěřiví, méně cyničtí a přijmout velký dar života, který může přijít pouze od dokonalého Boha.

Jen Bůh může stvořit takový zázrak – dar života.

Jen Bůh vám může dát věčný život, kde smrt bude poražena a s ní i všechno zlo.

Musíte se dívat do budoucnosti s očekáváním. Musíte se pokoušet naslouchat těmto poselstvím, neboť vám budou potřebným záchranným lanem, až přicházející dny potemní.

Chtěl bych, abyste nikdo nebyl ztrápený, ustaraný, vyděšený a smutný, neboť můj Slavný den bude znamenat, že z vás setřu všechny slzy, sejmu bolest, smutek a utrpení a očistím vás svou velkou slávou.

Konečně zakusíte čisté, nekonečné štěstí. Všechno, co jste si kdy představovali, že je nebeským stavem, bude vaše.

Nemůžete-li Mi hned odpovědět pro váš nedostatek důvěry, pomohu vám, když ke Mně budete volat. Proste Mě o dar důvěry skrze tuto modlitbu modlitební kampaně (109):

O dar důvěry

"Ó, můj nejdražší Ježíši,

pomoz mi důvěřovat Ti,

věřit Tvému slibu, že znovu přijdeš,

přijmout pravdu o tvém Druhém příchodu,

věřit ve slib Boha Otce, kdy řekl, že Ti dá tvé království.

Pomoz mi důvěřovat ve tvé učení, v tvůj plán zachránit svět.

Pomoz mi přijmout důstojně tvé dary.

Pomoz mi důvěřovat v Tebe, abych se zbavil svého strachu a mohl tak dovolit tvé lásce zaplavit mé srdce a duši. Amen."

Ach, jak jen toužím vás utěšit, zmírnit vaše obavy, úzkost a starosti. Jak jen si přeji udělat přechod tak bezbolestný, jak je to jen možné, abyste nemuseli trpět rukou šelmy, jejíž působení uvidíte skrze nepřátele Boha.

Jestli Mi zcela důvěřujete a odevzdáte se mému milosrdenství, slavnostně slibuji, že mé milosrdenství zkrátí čas, kdy se lidské utrpení vystupňuje kvůli zlobě těch, kteří vám je chtějí způsobit.

Slibuji, že můj zásah skrze zázraky probudí ty, kteří mají pomoc nejvíce zapotřebí – k uvědomění si Pravdy. Když Boží Pravda bude přijata těmi, kteří opravdu nerozumějí mému slibu přijít znovu, ale kteří jej přijmou ve svých srdcích, pak utrpení bude zmenšeno a Já prokážu milosrdenství miliardám duší.

Nicméně vaše důvěra ve Mne vám pomůže uvidět Pravdu. Přijmete-li Pravdu, přijmete klíče k mému novému království.


Váš Ježíš


zpět