817. Poselství Ježíše ze dne 7. června 2013 v 23:45.


PO CELÉM SVĚTĚ BUDU KONAT ZÁZRAKY, ABYCH DOKÁZAL POCHYBOVAČŮM, ŽE TO JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, JSEM POSLAL SVÉHO PROROKA PŘIPRAVIT VÁS VŠECHNY NA MŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD


Má vroucně milovaná dcero,

všichni, kteří znají Pravdu a přijímají proroctví obsažené v Knize mého Otce, musí připustit, že světu udělil největší milosrdenství.

Nyní, když se čas blíží mému Druhému příchodu, ti, kteří poznávají můj hlas a naslouchají Mi, musí zasvětit svůj čas k zajištění šíření mého Slova a modlit se za záchranu všech svých bratrů a sester.

Moji milovaní stoupenci, vylévám na vás své milosti a musíte Mi stále důvěřovat při pomoci ostatním v přípravě na můj Druhý příchod. I kdyby na vás křičeli sprostoty, musíte zůstat klidní. Tato mise bude nejvíc hanobena od doby mého ukřižování, ale vězte, že je to mise, která zachrání miliardy duší.

Toto je můj čas. Je to čas udělený Mi mým milovaným Otcem, jak bylo ujednáno. Je to čas určený pro mé panování, až se nebe a země spojí v jedno. Právě tak, jak je vůle mého Otce vykonána v nebi, tak bude také vykonána na zemi. Všechno se sjednotí. Nenávist, utrpení a moc zla skončí. Každé úsilí, které vynaložíte k záchraně svých vlastních duší, i vaše modlitby za záchranu ostatních, se vyplatí a nezáleží na tom, jak těžké to je. Nechejte je na vás hulákat, bičovat vás, urážet vás, nazývat vás lháři a krutě s vámi zacházet. Čím víc budete trpět, tím víc duší Mi přinesete.

Prorazil jsem vám cestu a je střežena všemi anděly v nebi. Každý zlý duch bude vyvolávat roztržky, klást překážky a pokoušet se vás zastavit na vaší cestě ke Mně, ale bude to marné. Nemohou Mě zastavit, abych vás dosáhnul, nebo vás přitáhl blíže. Budou vás miliardy. Ti, kteří odmítnou se připravit, to časem udělají. Nesmíte jim dovolit, aby vás zpomalili, neboť času je málo.

Každému z vás v mé armádě zbytku budou dány mimořádné milosti a Já budu konat zázraky po celém světě, abych dokázal pochybovačům, že to Já, Ježíš Kristus, jsem poslal svého proroka, aby vás všechny připravil na můj Druhý příchod.


Váš Ježíš


zpět