811. Poselství Ježíše ze dne 31. května 2013 v 16:40.


BŮH NENÍ VYCHLOUBAČNÝ. BŮH NENÍ PYŠNÝ. BŮH JE NĚŽNÝ, MILUJÍCÍ, A PŘESTO PEVNÝ VE SVÝCH PŘÍKAZECH LIDSTVU.


Má vroucně milovaná dcero,

způsob, jakým se zjevuji Božím dětem na této zemi, má pouze jediný zdroj, a tím je Duch Svatý. Nijak jinak se jim nemohu dát poznat.

Bez přítomnosti Ducha Svatého můj hlas nemůže být slyšen. A tak když Duch Svatý sestoupí na vybranou duši, můj hlas se může dát poznat. Mějte ale na paměti, že Duch Svatý může sídlit jen v duších, které naslouchají a sdělují jednoduše, co je jim dáno.

Duch Svatý může inspirovat lidi, aby promlouvali Slovo Boží, ale takové duše se nemohou od Něj odchýlit. Každý, kdo píše, sděluje, promlouvá a říká, že představuje Slovo Boží, dané mu mocí Ducha Svatého, nesmí nikdy mému nejsvětějšímu Slovu dát svůj vlastní výklad.

Každý, kdo hlásá Slovo Boží a byl zmocněn Duchem Svatým, se nebude nikdy touto skutečností chlubit. Nebudou nikdy odsuzovat druhé v mém jménu, mluvit o nich špatně, nebo je pomlouvat. Když uvidíte, že se to děje, budete vědět, že Duch Svatý není přítomen.

Tak mnoho falešných proroků křičí z plna hrdla, vychloubají se, že jim byl dán dar Ducha Svatého, ale to je lež. Poznáte lháře, když říká, že je učený, má velké znalosti v teologii – a tudíž zná o Mě více, než ostatní – a pak tvrdí, že mu bylo dáno právo odsuzovat druhé, kteří říkají, že mluví v mém jménu. Tato arogance by nikdy nemohla přijít od Boha.

Bůh není vychloubačný. Bůh není pyšný. Bůh je něžný, milující, a přesto pevný ve svých příkazech lidstvu. Pravému proroku, opravdovému stoupenci, nebo posvěcenému služebníku by nikdy nedal svolení, aby zranil nebo urazil jiného v mém jménu.

Dejte si pozor na falešné proroky, kteří nemají dar Ducha Svatého, neboť vás zavedou na scestí. Zavedou vás do opačného směru cesty, kterou jsem vybral pro každého z vás.


Váš Ježíš


zpět