809. Poselství Ježíše ze dne 28. května 2013 v 20:30.


AŽ V NADCHÁZEJÍCÍ ETAPĚ ZAZNÍ MŮJ HLAS, PŘITÁHNE KE MNĚ MILIÓNY A PAK, V POSLEDNÍ FÁZI, MILIARDY LIDÍ


Má vroucně milovaná dcero,

právě teď připravuji každou část světa na můj Druhý příchod. Vymetu každý národ – ani jeden nevyjímaje – do mé milosrdné náruče, abych je mohl přivést do svého království.

Můj plán je velmi podrobný, a přesto jednoduchý. Až v nadcházející etapě zazní můj hlas, přitáhne ke Mně milióny, a pak, v poslední fázi, miliardy lidí. Mnohem více jich nyní uslyší Pravdu, ale nepřijmou ji, dokud se neuskuteční to, o čem jsem vám řekl (*). Má mise se rychle rozšíří, a pak, až všichni poznají, že jsem to Já, Ježíš Kristus, kdo volá z nebes, připojí se ke Mně. Na mou misi odpovědí dokonce i ti, kteří se zřekli těchto poselství.

Vy, moji následovníci, můžete být zdrceni urážkami, které budete muset snést kvůli Mně, ale nebude to trvat dlouho. Má láska k Božím dětem je tak velká, že může být přirovnána k té, jakou má rodič, mající hodně dětí. Některé děti budou ctít svou matku a otce a odpovídat jim na projevovanou lásku. Jiné děti své rodiče odstrčí, budou špatně zacházet se svými bratry a sestrami, až nakonec přeruší všechna pouta. Kvůli těmto poutům krve a lásky bude učiněno vše, nejen rodiči, ale i sourozenci, aby přitáhli tyto ztracené děti zpět do náruče své rodiny. A když se tak stane, pak všechny hříchy, hněv a odmítání budou zapomenuty.

Moji následovníci, zatímco budete muset čelit hněvu druhých, musíte zůstat klidní a trpěliví. Vaše vytrvalost bude zkoušena a někteří z vás odpadnou. Pokud se tak stane, moji věrní následovníci udělají vše, aby vás přivedli zpátky a vy jste mohli odpovědět na mé volání.


Váš milovaný Ježíš

(*) Viz např. poselství č. 520 a č. 657 – poznámka překladatele.


zpět