808. Poselství Boha Otce ze dne 26. května 2013 v 14:45.


SLÍBIL JSEM SVĚTU KNIHU PRAVDY A NIKDY NEVEZMU SVÉ SVATÉ SLOVO ZPĚT


Má nejdražší dcero,

mé milované děti jsou v tomto čase ve zmatku. Chci jim říct, a zejména těm, kteří pochybují o těchto Božích poselstvích, dávaných ti protože je miluji, že nesmí mít strach.

Strach vytváří pochybnosti. Pochybnosti vytvářejí zmatek. Zmatek může vést k neklidu a nakonec budete slepí k Pravdě. Přijmout Pravdu nebude nikdy lehké, protože Pravda odhaluje dobro i zlo. Nikdo nechce slyšet nepříjemnosti a spíše než by přijalo pokyny, dávané světu podle mých přání, se lidstvo bude krčit strachem.

Posílám své proroky připomenout vám svou nekonečnou lásku ke každému z mých vzácných dětí. Posílám je také, abych vás varoval před překážkami, které vám nastraží Zlý, aby Mi vás vzal. Když tyto věci odhaluji, není to proto, abych vás zneklidnil, ale zachránil vás a uchránil vás od škod.

Pravda, daná vám v mé svaté knize, Bibli, je vám k vidění. Neberte ji a nevytvářejte svoji vlastní verzi, neboť není mým přáním, abyste Pravdu pokřivili. Slíbil jsem světu Knihu Pravdy a nikdy nevezmu své svaté Slovo zpět. Dávám ji teď vám, abyste mohli shromáždit mé děti ze čtyř koutů země. Moji nepřátelé se pokusí šíření obsahů Knihy Pravdy zastavit. Nedejte se jimi rozptylovat, neboť když se tak stane, duše budou pro Mne ztraceny.

Buďte vděční, že Já, váš milovaný Otec, vám dávám tento velký dar, protože budete potřebovat mé vedení, zejména teď, kdy antikrist bude nyní představen, aby ho viděl celý svět. Knihou Pravdy vám bude ukázán způsob ochrany vaší duše před znečištěním, kterým naplánoval zasáhnout svět. Je vám dána veškerá ochrana ku pomoci zachránit nejen vaše duše, ale i miliard dalších duší.

Armádě zbytku bude dána největší moc k porážce šelmy. Bude dost silná, aby to vykonala, tak nebuďte nikdy sklíčeni, když se mí nepřátelé pokoušejí vám zabránit, abyste se rozmnožili mezi všemi národy. Jejich moc bude potlačena a ti, kteří jsou slabí a přijmou lži, které jim budou brzy předloženy ve jménu mého Syna, budou pro Mne ztraceni. Jedině vaší láskou ke Mně a mému milovanému Synu, Ježíši Kristu, a mocí Ducha Svatého, mohou být všechny mé děti zachráněny.

Budu vás chránit a neustále střežit. Pozdvihněte své duše ke Mně svou věrností k mému Synu a bude vám dán ten nejnádhernější dar mého Nového ráje.

Nedejte se nikým zastavit v uplatnění nároku na vaše právoplatné dědictví. Nedejte se nikým zastavit v boji za duše všech mých dětí, neboť jsou vám dávány milosti nutné k záchraně duší i těch, kteří Mě urážejí nejvíce. Miluji vás, děti. Očekávám vaši odpověď na toto volání z nebes.


Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší


zpět