807. Poselství Matky Spásy ze dne 26. května 2013 v 14:10.


JÁ, MATKA BOŽÍ, ZNIČÍM MOC ZLÉHO V SRDCÍCH TĚCH, KTEŘÍ KE MNĚ VOLAJÍ


Mé dítě,

nesmíš nikdy naslouchat těm, kteří se tě pokoušejí zastavit v této svaté misi. Je důležité, abys zůstala v jednotě s mým milovaným Synem a věz, že hlasy, které vyslovují rouhání vůči mému Synu, se ještě znásobí. Nenávist, kterou chrlí ze svých úst, není proti tobě, ale proti svatému Slovu mého Syna. Nyní víš, kolik nepřátel má ve světě můj Syn. Ti, kdo Ho zraňují nejvíce, jsou ti, kdo říkají, že Ho milují, ale kteří Ho nyní odmítají, když mluví skrze vybrané Boží proroky.

Ti, kdo využívají mě, Svatou a Neposkvrněnou Matku Boží, za niž se ukrývají, zatímco vykřikují necudnosti, mě naplňují slzami velkého zármutku. Jejich srdce jsou tak zatvrzelá a tak plná hněvu, že jejich nenávist k těmto poselstvím bude mnohé šokovat. Ti, kdo věří, že brání Boží Slovo a přitom odmítají ty, kteří přicházejí v jeho jménu, nesmí nikdy omlouvat ty, kteří projevují nenávist, nebo osočují jiné v jeho jménu. Pokud se to stane a když ti, kteří to činí, tvrdí, že jsou proroci, pak vězte, že tyto hořké útoky nepřicházejí od Boha, protože by to nebylo možné.

Já, Matka Boží, zničím moc Zlého v srdcích těch, kteří ke mně volají. Když mě nezavolají, nemohu jim pomoci. Já, jako Spoluvykupitelka, bych nemohla nikdy popřít Pravdu, kterou si můj Syn přeje odhalit světu. Je to má povinnost vůči mému Synu. Nikdy bych nemohla vám neříct, abyste odmítli nebo odsoudili Zlého, to bych vás pak klamala tvrzením, že jsem Matka Boží.

Ti, kdo tvrdí, že mě uctívají mým nejsvětějším růžencem, a pak říkají ohavné věci o mém Synu tím, že prohlašují jeho poselství za lež, mého Syna urážejí a mě zostuzují. Můj nejsvětější růženec – když se jej modlíte pomalu a ze srdce, otevře vaše srdce k Pravdě této mise. Nesmíte se nikdy vzdát naděje, ani když vám není dán dar rozlišování. Bude vám dán, když mě budete prosit o zasvěcení vaší duše do péče mého Syna. Když to uděláte s prostotou a pokorou ducha, můj Syn vás odmění darem Ducha Svatého.

Děti, nesmíte nikdy urážet proroky mého Syna, i když jim nevěříte. Musíte mlčet a modlit se za ně. Pokud odmítnete proroky mého Syna, nebude vám to mít za zlé. Ale jestli prohlásíte, že jeho svaté Slovo, dané opravdovým prorokům, je od Zlého, budete strašně trpět.

Zůstaňte pokojné, děti, a vložte vaši důvěru zcela v mého Syna. Odevzdejte se do jeho milosrdenství a povede vás, a pokoj bude s vámi. Jděte, mé drahé děti, bezpečně s vědomím, že můj Syn vás miluje. Odpustí všem duším všechny hříchy s výjimkou věčného hříchu – rouhání se Duchu Svatému.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět