803. Poselství Ježíše ze dne 21. května 2013 v 16:30.


AŽ NADEJDE ČAS ŠELMY K ODHALENÍ ANTIKRISTA, UKÁŽOU SE VELKÁ ZNAMENÍ


Má vroucně milovaná dcero,

až nadejde čas šelmy k odhalení antikrista, ukážou se velká znamení. Dunění hromu, jaké nebylo nikdy předtím slyšet, pocítí lidé v mnoha částech světa, ale zejména tam, kde se antikrist narodil.

V té době zajistí můj Duch Svatý, vylitý na mé stoupence ve všech mých křesťanských církvích, že budou připraveni. Oni, spolu s mými stoupenci z této mise, vytvoří zbytkovou církev. Jejich moc bude velká a nic nebude moci uškodit těm s Pečetí živého Boha. Jejich moc bude vycházet z modliteb, daných jim mou Matkou a modlitební kampaní.

Antikrist začne svou vládu s mírností. Nikdo nebude tušit jeho úmysly, protože na zem sestoupí jistý druh míru. Tento čas bude pro vás velmi důležitý, má armádo zbytku, abyste se shromáždili v modlitebních skupinách. Slavnostně slibuji, že tyto modlitby zmírní mnoho ze strašných skutků, kterými on, antikrist, postihne národy, ve všech koutech země.

Odložím potrestání všem národům, v nichž budou ustanoveny modlitební skupiny. Vaší oddaností ke Mně, vašemu milovanému Ježíši, zachráním duše a vyliju více darů na lidstvo, abych ochránil Boží děti před utrpením, které šelma tajně připravuje.

Důvěřujte Mi. Buďte v pokoji s vědomím, že jste vedeni a ochraňováni.


Váš Ježíš


zpět