799. Poselství Ježíše ze dne 17. května 2013 v 23:50.


BUDE JIM IHNED ODPUŠTĚNO, NAJDOU-LI ODVAHU MĚ ZAVOLAT, ABYCH JIM POMOHL DOSTAT SE Z JEJICH BÍDY


Má vroucně milovaná dcero,

musíte vědět, že všichni hříšníci, zejména ti, kteří se dopustili strašných věcí, musí přijít ke Mně. Toužím po jejich pozornosti a chci je přivést do mého srdce, protože je miluji. Bude jim ihned odpuštěno, najdou-li odvahu Mě zavolat, abych jim pomohl dostat se z jejich bídy. Nesmí se Mě nikdy bát, neboť jsem vždy milosrdný. Jsou Mi blíž než ti, kteří tvrdí, že Mě na zemi zastupují, ale jsou to pokrytci, stejně jako byli farizeové.

Podejte Mi ruku. Nezáleží na tom, čeho jste se dopustili, sestoupím na vás. Moje modlitba, kterou vám teď dávám, vás přivede do mého srdce a budu sídlit ve vás – a budete zachráněni.

Modlitba modlitební kampaně (107):

Zachraň mě před pekelným ohněm

"Ježíši, jsem strašný hříšník.

Svými činy jsem způsobil zoufalá utrpení jiným.

Proto se mě všichni straní.

Nestrpí mě už nikde na zemi.

Zachraň mě z této pustiny a chraň mě před sevřením zla.

Dovol mi se kát.

Přijmi mou lítost.

Naplň mě svou silou a pomoz mi vyjít z hlubin zoufalství.

Předávám Ti, drahý Ježíši, mou svobodnou vůli, abys dělal se mnou, co si přeješ, abych tak mohl být zachráněn od pekelného ohně. Amen."

Jdi mé dítě v pokoji, neboť neopustím nikdy ty, kteří Mě prosí o milosrdenství.


Váš Ježíš


zpět