796. Poselství Boha Otce ze dne 15. května 2013 v 16:40.


MŮJ ZÁSAH K ZÁCHRANĚ LIDSTVA ZAPOČAL A RYCHLOST MÝCH ČINŮ BUDE ZŘEJMÁ VŠEM


Má vroucně milovaná dcero,

Duch Boží je vyléván na zemi tak, jako nikdy předtím.

Abych připravil mé drahé děti na můj Nový ráj, který na ně čeká, zahaluji je Duchem Pravdy. Někteří Ho přijmou s otevřenou náručí a budou vděčni za takové požehnání. Jiní odmítnou, protože neotevřou svá srdce.

Můj velký zásah k záchraně lidstva započal a rychlost mých činů bude zřejmá všem. Zázraky, dovolené Mnou, vaším Všemohoucím Otcem, budou široce rozšířené a diskutované. Způsobí mnohá obrácení. Potom, právě tak jako se rozšíří Duch mé lásky, vzroste počet činů Zlého a jeho přívrženců.

Moje ruka zastaví ďábelské skutky těch, kteří chtějí rozpoutat války, nemoci, vraždy a potraty mých dětí. Moje ruka dopadne i na ty, kdo trýzní věrné následovníky mého milovaného Syna i na ty, kteří se snaží zrušit jeho přítomnost v nejsvětější eucharistii.

Slyšte nyní mé volání. Všechny mé děti budou přitahovány k mému milosrdenství. Ti, kteří odmítají mého Syna, odmítají Mne. Ti, kteří urážejí mého Syna, nemohou přijít ke Mně. Ti, kteří odsuzují jeho učení a překrucují Pravdu, odmítají moji existenci. Nemůžete vytvářet své vlastní zákony a být zároveň Mně poslušní. Ani nemůžete tolerovat hřích a očekávat, že uvidíte mou tvář.

Pokud se rozsah hříchu nezmenší, potrestám národy zodpovědné za hříchy, které Mě urážejí. Právě tak jak můj Duch Svatý neúnavně pokračuje, tak můj zásah bude bránit i šíření hříchu.

Všechny tyto změny uvidíte současně. Brzy nato, kdy můj Syn skrze jeho církev a učedníky vyzkouší vše pro šíření Pravdy, sestoupí na lidstvo velké milosrdenství mého Syna. Potom, zanedlouho, přijde Den soudu.

Připravte se nyní, mé děti, neboť tento den může přijít kdykoliv. Jen ti, kteří jsou poslušní mých Přikázání a projeví lítost nad svými hříchy, mohou být a budou zachráněni.


Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší


zpět