793. Poselství Ježíše ze dne 11. května 2013 v 20:20.


POČET ZÁZRAKŮ, KTERÉ JSEM SLÍBIL SVĚTU MÝMI MODLITBAMI MODLITEBNÍ KAMPANĚ, BUDE NARŮSTAT


Má vroucně milovaná dcero,

je jedno, zda musíš snášet bolest kvůli tomu, jak jsi odmítána kvůli Mně, protože moje Slovo nikdy nezanikne. Ono povstane a stane se hlasitější, dokud jako mocný vichr nezesílí, až se zvuk mého hlasu rozezní jako burácení hromu napříč zemí. Bude jen velmi málo lidí, kteří neuslyší můj hlas, a dokonce i ti, kteří Mě odmítají, budou i nadále o Mně mluvit. Shledají, že je nemožné si jej nevšimnout.

Jako každé dítě je přitahováno k té, která je zrodila, děti Boha, včetně těch, které Ho odmítají uznat, budou k Němu přitahovány, neboť si nemohou pomoci. Jako novorozeně spojené se svou matkou, každé Boží dítě rozpozná své vlastní dotykem, zvuky a vůní. Boží děti pocítí, když se Boží přítomnost dotkne jejich duší. Stejně tak jako Já znám své vlastní, tak také ti, kteří Mě milují, odpovědí na mé volání.

Má dcero, svatá vůle Boží je mocná a zvítězí nad všemi, kteří kladou odpor Božímu Slovu. Když ucítíte, že je příliš mnoho odporu a příliš mnoho nenávisti vůči této misi, musíte vždy najít útěchu v mém slavnostním slibu. Ve slibu zachránit všechny duše, aby můj Nový ráj mohl být nabídnut lidstvu brzy a s tak malým utrpením, jak je to jen možné. Utrpení může být zmenšeno modlitbami mé armády zbytku, protože jsem jí odkázal mimořádné milosti.

Počet zázraků, které jsem slíbil světu mými modlitbami modlitební kampaně, bude narůstat a mnozí budou svědky uzdravení a obrácení. Skrze tyto zázraky se nechám poznat dokonce i těm nejzatvrzelejším skeptikům. Skrze modlitby modlitební kampaně bude ukázáno služebníkům křesťanských církví mé milosrdenství a mnohým z nich bude brzy dán důkaz o pravosti těchto poselství.

Má vůle bude vykonána a nikdo ji nezastaví. Mnozí se postaví proti mé vůli, budou vykřikovat urážky proti mému Slovu a plivat na tebe, má dcero, ale jejich nenávist vymizí a brzy otevřou svá srdce, neboť už nebudou pochybovat, že je to jejich Pán, který je volá. Já jsem nádoba, ve které budou očištěni. Budu to Já, kdo jim dá jedinou možnou ochranu před antikristem. Musí vyhledat moji ochranu a Pečeť živého Boha musí být dána co nejvíce duším.

Naslouchejte mým instrukcím a všechno bude dobré. Ignorujte má varování a pokoušejte se sami bojovat s nespravedlností, která bude široce rozšířená, až svět bude ovládat ruka šelmy, a nebudete dost silní. Přijměte mé dary a zůstanete pevní, bezpeční ve vědomí, že ochraňuji vás, vaši rodinu a přátele.


Váš Ježíš


zpět