792. Poselství Ježíše ze dne 10. května 2013 v 16:40.


JEDINÁ VODA NUTNÁ K PŘEŽITÍ BOŽÍCH DĚTÍ BUDE POCHÁZET ZE STROMU ŽIVOTA


Má vroucně milovaná dcero,

požehnaní jsou ti, kteří odpovědí na pravé Slovo Boží, neboť budou první, kteří povstanou a vstoupí do mého nového království.

Ti, kterým nebylo dáno mé svaté Slovo, včetně zemí, kde jsem odsuzován, jsou první duše, na které musím dosáhnout. Od narození byly nikoliv vlastní vinou vychovávány k popírání Boha, Tvůrce a Stvořitele všeho, co je. Budu se snažit je touto misí obrátit a slibuji, že jakmile jim, během Varování, bude ukázána Pravda, budou rychle vtaženy do mého milosrdenství. Neopustím nikdy ty, kteří byli oklamáni falešným učením, neboť jsou bezmocní a potřebují moji lásku a milosrdenství.

Mou touhou je, aby se moji následovníci nyní připravili stoupat po žebříku, aby se připravili na dlouhý a těžký výstup k duchovní dokonalosti. Ti z vás, kteří byli požehnáni darem rozlišení mým hlasem, obsaženým v Knize Pravdy, mají ke Mně povinnost. Musíte udělat toto: Použijte dar, který jsem vám dal, abych vás připravil na duchovní dokonalost, která je od vás vyžadována, nyní, když buduji svou armádu zbytku na zemi. Vaší odpovědností je pomoci těm, kteří jsou slabí, příliš pyšní a příliš tvrdohlaví, než aby přijali mou ruku milosrdenství. Skrze vás budu moci poskytnout všem duším, včetně mého milosrdenství nehodných, potřebnou spásu pro věčný život v mé slávě.

Ó, jak je úžasné moje nové království. Kdybyste je jenom mohli vidět, ani jeden z vás by nikdy nevyslovil jediné slovo proti Mně. To bude váš nový domov, místo, kde vy a vaše rodina budete užívat věčnou extázi, pokoj, lásku a radost a věnovat se všemu, co je stvořeno mým Otcem pro vaše štěstí. Myslete na něj jako na nové obydlí, podobné ve způsobu, jakým byla stvořena země, kromě toho, že tato nová nebesa a nová země nebudou mít moře. Jediná voda nutná k přežití Božích dětí, bude vycházet ze stromu života, odkud bude udržován všechen život.

O každou potřebu bude postaráno a láska bude přítomná v takové hojnosti, že žádná nespokojenost nebude existovat. Smíchu, lásky, radosti, barev a příjemných věcí, které za svého času na zemi žádný člověk nikdy neviděl, bude hojnost. Štěstí, které je mimo vaše pozemské chápání, bude darem každému, komu je dán klíč k mému království.

Život, který leží před vámi, je ozdoben velkými dary a vy budete žít ve stálém stavu pokoje s láskou ke Mně. Budu vládnout v jednotě se všemi Božími dětmi a ani jednomu z vás nebude nic chybět, tak velká je moje láska. Je to jediný život, o který musíte usilovat, protože po Velkém dnu, kdy pro vás přijdu, žádný jiný život nebude existovat.


Váš Ježíš


zpět