786. Poselství Ježíše ze dne 4. května 2013 v 23:35.


BYL TO HŘÍCH PÝCHY, KTERÝ ZPŮSOBIL LUCIFERŮV PÁD, JEHO VYLOUČENÍ A UVRŽENÍ DO PROPASTI


Má vroucně milovaná dcero,

byť mé Slovo dosahuje k mnoha uším, přicházím varovat ty z vás, kteří Mi nebudou naslouchat. Čeho se bojíte? Je to mé Slovo, nebo změny, kterým budete muset přihlížet, jak bude očista pokračovat? Nevíte snad, že vám nepřináším nové učení, neboť to není nutné? Komunikuji s vámi jenom proto, abych vám připomněl Pravdu.

Tak mnozí z vás věří, že o Mně hodně vědí, ale nic jste se nenaučili. Kdo jste, že říkáte, že jste lepší než druzí v Božích očích, pokud jde o výklad mého Slova? Kdo jste, že si myslíte, že máte právo se rouhat proti Mně, a pak říkat, že Mě milujete? Nedokážete Mi zabránit dosáhnout k Božím dětem prostřednictvím proroků. Musíte se ptát, čím to je, že nenávidíte můj hlas? Jak Mě můžete milovat, když trháte mé Slovo na kusy, přestože vše, co činím, je, že vám pomáhám připravit se na můj Velký den?

Člověk je velmi slabý. Dokonce i zbožné duše jsou slabé, i když jejich láska ke Mně je silná. Ať si nikdo nemyslí, že může kdy přijít přede Mne beze studu z hříchu ve své duši. Ani jeden z vás není hoden stát přede Mnou, přesto vám poskytuji milosrdenství mé lásky. Není to proto, že jste ji hodni, je to prostě proto, že jsem se rozhodl vám udělit tento dar.

Vy, kteří tvrdíte, že o Mně mluvíte s velkou učeností, a pak se zlolajným jazykem pliváte na mého proroka – vězte: Vaše víra vás nezachrání, když proklínáte Boží Slovo. Vaše sebeoslavující láska k Bohu je nesmyslná, jestli před Ním soudíte jedno z jeho dětí. Přestřihujete si pupeční šňůru, která vás spojuje s mým Otcem, když projevujete neúctu, hněv a nenávist vůči Mně. Když na Mě plivnete, stanete se slepí a už nikdy neprohlédnete. Když vyslovíte slova nenávisti, váš jazyk bude vyříznut. Když se postavíte a všem oznámíte svoji sebeoslavující znalost Boha, padnete s useknutýma nohama. Když budete mého proroka považovat za zlo, nebudete mít žádný život.

Mé Slovo nikdy nezanikne; bude žít navěky. Zašlape hříšníky zkoušející vzdorovat Božímu milosrdenství přinášenému těmito poselstvími. Odmítněte Mne teď, a odmítnete svobodu, kterou přinesu, až vás přijdu konečně shromáždit do mého království. Nemáte mnoho času, abyste se vykoupili v mých očích před mým Velkým Dnem. Nepromarněte jej hříchem pýchy. Byl to hřích pýchy, který způsobil Luciferův pád, jeho vyloučení a uvržení do propasti. Všichni, kdo ho hříchem pýchy následují – hříchem, který způsobuje tak velké oddělení od Boha – padnou a už nikdy nepovstanou v přítomnosti Boha.


Váš Ježíš


zpět