783. Poselství Ježíše ze dne 1. května 2013 v 20:25.


HŘÍCH POTRATU JE SMRTELNÝ HŘÍCH A TI ZA NĚJ ZODPOVĚDNÍ, BUDOU HOŘET V PEKELNÉM OHNI NAVĚKY


Má vroucně milovaná dcero,

tento můj zásah, Beránka Božího, kterým odhaluji světu tato poselství, byl předpověděn.

Vy, kteří se řídíte Slovem Božím, musíte být v pokoji, neboť nechci, abyste se [Mi] vzdálili, protože vás miluji. Nesmíte mít nikdy obavu o mou lásku, i když vás hřích ode Mne odděluje. Otevírám oči všech, kteří chtějí vidět, a mé svaté Slovo zavře oči těm, kteří odmítají přijmout moji ruku. Podávám vám mou ruku, moje milované děti, abych vás odtáhl do bezpečí, daleko od supů, kteří touží pohltit vaše duše.

Ode dneška uslyšíte každý den mnohohlasý křik – požadující, abyste poslouchali. Představí vám ďábelské lži a argumenty, zahalené do medové sladkosti. Přesvědčováním, nekonečným přívalem argumentů vás přimějí vyslechnout zdůvodnění ve jménu humanitárních příčin – které tolerují hřích – nepřestanou, dokud nepřijmete, co vás chtějí přimět spolknout.

Potrat, vražda v očích Boha, bude vnucován všem národům jako znamení jejich vzdoru proti Všemohoucímu Otci, Bohu Nejvyššímu. Když omlouváte tuto krutou ohavnost, jste vinni strašným hříchem. Hřích potratu je smrtelný hřích a ti za něj zodpovědní, budou hořet v pekelném ohni navěky.

Vám, kteří odmítáte uznat, že jde o smrtelný omyl, zbývá málo času k zajištění spásy. Neboť až ten Velký den přijde, bez toho, že byste se odvrátili od tohoto krutého činu, nikdy neuvidíte Boží tvář.

Vražda je jedním z nejvážnějších činů vzdoru proti Bohu a bude trestána kastrací. Velké rozdělení v lidstvu začalo. Ti, kdo straní šelmě a tolerují vše, co vzdoruje Božímu Slovu, budou odděleni od svých bratrů a sester. Nepodceňujte mé varování. Přijetím potratu přijmete úmyslné zabití Božího dítěte. Nedokážete-li v duši nalézt výčitky svědomí, pak už Mě nikdy neuvidíte. Odvrhnu vás do pustiny.

Má láska a milosrdenství mohou být velké. Odpustím nejzčernalejší z duší, ale bez lítosti je můj soud konečný. Můj trest je věčný. Milujte Mě a Já vás budu opatrovat. Zničte život jiné lidské bytosti, stvořené z lásky mého Otce, a také i vy ztratíte svůj život.


Váš Ježíš


zpět