779. Poselství Ježíše ze dne 26. dubna 2013 v 12:30.


ANTIKRIST BUDE Z VÝCHODU, NE ZE ZÁPADU


Má vroucně milovaná dcero,

svět je připraven na příchod antikrista. Byl podporován řadou mocných politických sil, aby udělal svůj velký vstup.

Antikrist přijde z východu, ne ze západu, ale bude milován, uctíván a veleben z obou stran a ve všech koutech světa. Začne takto:

S pomocí nepřátel Boha antikrist rychle vyvolá válku mezi dvěma národy vedenými dvěma neústupnými a mocnými vůdci. Tyto války se vystupňují a pak se rozšíří do dalších zemí. Když se hrozba stane tak vážnou, že se začne dotýkat nejmocnějších národů, potom začnou jednání o míru.

Zničehonic vystoupí šelma. A s dovedností, která na svět udělá dojem, přivede války ke konci. Bude mít mocný hlas. Bude vysoce inteligentní a podá působivý charizmatický obraz. Jeho příjemný, dobře vypadající zevnějšek, šarm a smysl pro humor, bude jako mocná, hypnotická magnetická síla. Přitáhne velkou chválu od dobře známých světových vůdců a sdělovacích prostředků a stane se celebritou. Jeho způsoby okouzlí šéfy obchodních společností, kteří na něho budou pohlížet jako na nástroj k vytváření bohatství, když ekonomika začne růst.

Antikrist bude vystupovat tak výjimečně, že národy se budou halasně dožadovat, jeden přes druhého, aby ho přiměly k návštěvě svých zemí. Bude milován a do posledního detailu bude kopírovat každý okamžik mé mise, když jsem chodil po zemi. Bude kázat o důležitosti lásky, míru a jednoty mezi národy a bude viděn, jak dělá velké zázraky všude, kamkoliv půjde. Není to člověk jako ostatní. Není to člověk jako jiná charizmatická postava. Jeho hvězda bude zářit a třpytit se, jako žádná jiná před ním. Bude považován za přední postavu jediného světového, na člověka orientovaného náboženství. Tento takzvaný úspěch ohavnosti bude připsán jemu. Každý bude padat k jeho nohám. Jeho portrét bude zobrazován všude. Bude viděn s představiteli mnoha náboženských věrouk. Brzy se bude říkat, že lidé v jeho přítomnosti budou spontánně uzdraveni. Skrze moc Satana bude schopen činit skutky, které otřesou mnohé a které budou považovány za zázračné.

Tím bude nevědomým připadat jako Mesiáš. Potom naznačí, že byl poslán Bohem, aby zachránil svět. Mnozí, včetně těch ve světě, kteří nepřijímají moji existenci, budou přesvědčeni, že tento muž je Syn člověka, Ježíš Kristus. Ti, kteří ho budou uctívat, poslouchat, co od nich žádá, a zbožňovat ho, budou zamořeni takovým zlem, že jejich duše budou vsáty do prázdnoty, z níž, jak shledají, bude nemožné se vymanit.

Ti, kteří znají Pravdu mého učení, rozpoznají podvod, který je předložen lidské rase, a této ohavnosti odolají. Ti, kteří říkají, že znají Boha a že jsou praktikující křesťané, zklamou v pochopení mého slibu návratu. Až se vrátím, bude to k soudu. Už nikdy nebudu podruhé kráčet po zemi. Přes všechnu jejich znalost mých učení nerozumějí tomu, co jsem řekl. Nyní jim to připomínám. Nikdy nebudu chodit v těle. Kdokoliv, kdo říká, že jsem to Já, je lhář.


Váš Ježíš


zpět