776. Poselství Matky Spásy ze dne 24. dubna 2013 v 14:15.


TENTOKRÁT NEPŘIJDE JAKO ČLOVĚK V TĚLE


Mé milované dítě,

ze své velké lásky k lidstvu, vás nyní můj Syn připravuje na svůj Druhý příchod. Protože vás miluje, promlouvá k vám skrze své proroky, aby zajistil, že nikdo neunikne jeho milosrdenství. Právě tak, jako Bůh poslal Jana Křtitele připravit svět na mého Syna – jednorozeného Syna Božího, Mesiáše – můj Syn vám nyní odhaluje poslední plán. Tento konečný plán spásy bude podobný jeho prvnímu příchodu, ale s jedním rozdílem. Tentokrát nepřijde jako člověk v těle.

Nyní, když je vám Pravda znovu odhalována, můj Syn vám připomíná vše, co přichází z Boha skrze jeho svaté Slovo, když připravuje poslední etapy. Dětem Božím byla dána Pravda, když můj Syn kráčel po zemi. Nyní vám bude dána celá Pravda, včetně odhalení o práci Božích nepřátel, pro vaše dobro, abyste nebyli oklamáni. Musíte být šlechetného srdce, když vám můj Syn přináší tyto dary, které budou živit vaše duše.

Když jsem se zjevovala, během let, vybraným Božím vizionářům, bylo to proto, abych připravila duše na tyto časy. Nyní, když se připravujete na pronásledování, kterým budou zasaženi křesťané, bude to mimořádně těžké, protože to bude zneuctění Ducha a způsobí největší bolest. Když znáte Pravdu Božího Slova a když víte, jak poznat práci podvodníka, stanete se silnější. Je daleko důležitější zůstat věrni Božímu Slovu, než přijmout lži, které vám budou předloženy těmi, kteří nepřicházejí od Boha.

Můj Syn vás pozvedne k velké slávě, když budete poslušní jeho Svatého Slova a budete zachovávat jeho učení. Prosím vás, abyste prokazovali mému Synu úctu, jakou si zasluhuje. Ti, kteří Ho odmítli, když kráčel po zemi, nakonec přijali pravdu toho, Kdo byl, když zemřel na kříži. Ti, kteří odmítají jeho Slovo dnes, si nakonec uvědomí Pravdu v den, kdy přijde jako soudce. Pro mnohé bude příliš pozdě.

Modlete se, aby všechny duše zůstaly věrné odkazu mého milovaného Syna, Ježíše Krista, neboť jenom ty, které Ho přijmou, mohou být vzaty do jeho království.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět