774. Poselství Matky Spásy ze dne 22. dubna 2013 v 16:00.


ABY SE BOŽÍ DĚTI STALY HODNY JEHO KRÁLOVSTVÍ, MUSÍ BÝT ZBAVENY SVĚTSKÝCH VLIVŮ


Mé dítě, aby děti Boží mohly být zachráněny, musí jít cestou mého Syna. Aby se staly hodny jeho království, musí přijmout, že musí být zbaveny světských vlivů, které je oddělují od Boha.

Ti, kteří se při hledání Pravdy obrátí k mému Synu, zaznamenají ve svých životech množství změn. Ti, kteří Ho neznají a kteří Mu poprvé otevřou svá srdce, budou ronit slzy. Jejich slzy budou výsledkem lásky, kterou vnesl do jejich srdcí a kterou budou přemoženi. Jsou to slzy obrácení. Jejich srdce a duše budou naplněny láskou, jakou před tím nikdy neznali. Je to láska Boha a je to dar z nebe. Brzy potom, naplnění Božím Světlem, budou přitahovat temnoty Zlého, který slídí po duších, naplněných tímto Světlem. Tehdy budou trpět rukama jiných, které použije Zlý, aby napadl jejich víru a věrnost k Bohu.

Ti, kteří mají jednoduchou láskou k mému Synu, prostou vší lidské arogance a pýchy, kteří nepodlehnou tlakům těch, kteří odmítají mého Syna – budou trpět právě tak, jako trpěl On. Pocítí bolest, až budou svědky hříchu, neboť budou cítit stejnou bolest, jako můj Syn. Budou padat a klopýtat, právě tak, jako můj Syn po cestě na Kalvárii. Dokud budou žít, budou cítit bolest utrpení mého Syna. To je bude doprovázet tak dlouho, dokud nebude dokončena konečná očista světa.

Nemyslete, že tato věrnost mému Synu bude mít navždy jenom příchuť bolesti, protože přináší také radost, pokoj a naději, které dává věčný život. Nesmíte nikdy dovolit vaší lásce k mému Synu, aby vás oddělila od všech Božích dětí. Místo toho se musíte přiblížit ke každému, zejména k těm, kteří nikdy neotevřeli srdce mému Synu. Ti potřebují vaši pomoc. Darem obrácení vám byly dány milosti, které potřebujete, abyste přinesli tyto duše mému Synu. Musíte to učinit přijetím bolesti, kterou musíte snášet jako Kristův voják, a vašimi modlitbami a oběťmi pro druhé.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět