772. Poselství Ježíše ze dne 20. dubna 2013 v 16:45.


KDYŽ ČLOVĚK NEVĚŘÍ V BOHA, NEUZNÁVÁ ROZDÍL MEZI DOBREM A ZLEM


Má vroucně milovaná dcero,

nebesa jsou plná zármutku kvůli bolesti, kterou moji milovaní následovníci musí snášet na zemi. Všichni andělé a svatí se spojují v jedno k modlitbě za lidstvo, které snáší tak kruté útoky Satana a jeho zlých duchů. Protože přijímám jejich modlitby a reaguji na ně, prosím všechny, kteří se nazývají křesťany, aby se modlili jako nikdy dříve.

Modlitby nabízené každý den k ochraně proti démonickým silám, které pronikly zemí, ji pomohou očistit od zlých duchů. Musíte být plní naděje, a když zůstanete věrni Mně, stanete se ještě silnější.

Síla křesťanů, sjednocených v Boží Pravdě, bude představovat mocnou hradbu proti šelmě, jejíž plány škodit Božím dětem se začínají v tomto čase uskutečňovat. Musíte se postavit přede Mne, stvrdit svou nehynoucí lásku ke Mně a Já vás povedu ve Své armádě, která nebude nikdy poražena. Jak se Má armáda rozroste a zvětší, celé miliardy se obrátí a přijmou Mne, to pomůže zabít šelmu.

Vaší povinností, moji milovaní následovníci, je soustředit se na ty, kteří odmítají moji milosrdnou ruku. Nevadí, že se vám budou posmívat v mém jménu, vše, co musíte učinit, je snažně prosit o záchranu duší. Vězte, že Boží armádě na zemi budou uděleny mimořádné milosti, aby jí umožnily přivést s sebou duše těch, co pochybují o mém svatém Slovu.

Pochybnosti, když je necháte růst, oddělí člověka od Boha. Pochybnosti jsou do lidských srdcí vloženy Satanem k oklamání Božích dětí, aby uvěřili, že On, Bůh, neexistuje.

Když člověk nevěří v Boha, neuznává rozdíl mezi dobrem a zlem. Bez Božího vedení padne do každé pasti nastražené mu Satanem. Toliká nenávist v lidských srdcích se pak projeví proto, že jakmile se jednou otevřou Zlému, srdce se jim plní hněvem. Největší hněv bude zaměřen na křesťany, a přesto tito lidé nebudou vědět, proč se tak cítí. Proto ti, kteří tvrdí, že v Boha nevěří, tráví více času odsuzováním těch, kteří v Boha věří.

Modlete se, modlete se, modlete se za jejich duše.


Váš Ježíš


zpět