771. Poselství Ježíše ze dne 19. dubna 2013 v 17:00.


PROSÍM VÁS, KTERÉ TATO POSELSTVÍ VYSTRAŠILA A ZMÁTLA, VYSLYŠTE MĚ TEĎ


Má vroucně milovaná dcero,

jak osamělá je tato mise, navzdory stovkám tisíců, kteří tě obklopují svou láskou a modlitbami.

Když pracuješ pro Mne a opustíš sebe v úplném odevzdání u mých nohou, budeš se cítit velmi osamělá. Budeš čelit hněvu mých nepřátel, kteří ti nedají ani na chvíli pokoj. Ty, má dcero, musíš nyní naslouchat, když nabízím Božím dětem mimořádný dar - všem, které Mě v těchto slovech odmítají.

Prosím vás, které tato poselství vystrašila a zmátla, vyslyšte Mě teď. Cožpak nevíte, jak vás miluji, i když jste vůči Mně zatrpklí? Cožpak nevíte, že bych vás nikdy nepotrestal za to, že nepřijímáte tato poselství, dávaná vám jen proto, abych vás mohl připravit a posílit na zkoušky, které přijdou? Cožpak Mě neznáte, vašeho milovaného Ježíše, když k vám nyní volám?

Jsem váš Spasitel a nikdy bych vás neodmítl kvůli pochybnostem ve vaší mysli. Jak bych se na vás mohl zlobit, když Mě milujete a záleží vám jen na Pravdě? Nyní vás připravuji na výzvy, kterým budete čelit, až se odhalí předpověděná proroctví o pronásledování mé církve na zemi.

Tím, že vás budu moci přitáhnout do milosrdenství mé lásky a osvítit vaše srdce, vám dávám tento dar. Slibuji, že když budete ke Mně volat tímto způsobem, touto modlitbou, že vaše pochybnosti o tom, kdo jsem Já, hovořící nyní s vámi, zmizí. Nabízím vám tento dar, abyste touto modlitbou, kterou teď dávám světu, pomohli zachránit celé lidstvo.

Jestli přijdete ke Mně zbavení pýchy a s nezatíženým a čistým svědomím, budete ihned vědět, že jste dostali tento dar. Je to dar obrácení ostatních.

Modlitba modlitební kampaně (105):

Dar obrácení druhých lidí

"Ó, můj nejdražší Ježíši, v mé lásce k Tobě, prosím, přijmi mou duši do jednoty s Tebou.

Vezmi mou duši, pokryj ji tvým Duchem Svatým a pomoz mi, abych touto modlitbou zachránil všechny, s nimiž se setkám.

Zaplav každou duši, s níž se setkám, tvým svatým milosrdenstvím a nabídni jí spásu, potřebnou pro vstup do tvého království.

Vyslyš mé modlitby. Naslouchej mým prosbám a tvým milosrdenstvím zachraň duše celého lidstva. Amen."

Vás, kteří pomlouváte tato poselství a odmítáte je, prosím, abyste přišli ke Mně. Ukážu vám Pravdu. Přijmu vás a přinesu vám útěchu. Budu vás vždy milovat bez ohledu na to, jak Mě urážíte.


Váš Ježíšzpět