766. Poselství Ježíše ze dne 13. dubna 2013 v 23:50.


KATOLICKÁ CÍRKEV NYNÍ VSTUPUJE DO NEJHORŠÍHO PRONÁSLEDOVÁNÍ VE SVÉ HISTORII


Má vroucně milovaná dcero,

přeji si povzbudit všechny, kteří věří ve Mne a má poselství obsažená v této Knize – Knize Pravdy.

Když Mě člověk následuje a nabízí Mi sám sebe, musí napodobit všechny mé vlastnosti. To znamená, že musí všechny milovat v mém jménu a chovat se ke každému člověku tak, jak by očekával, že se bude chovat k němu. Avšak když se skutečně odevzdáte do mé péče, budete pro to trpět. Bude s vámi zacházeno s krutostí a všechno bude vyzkoušeno, abyste byli zahrnuti opovržením.

Říkám to všem Božím dětem a obzvláště křesťanům, neboť vaše břímě je nejtěžší. Volám ke všem lidem na světě, kteří věří ve Mě, nezávisle na tom, zda věří, nebo ne, že k nim mluvím skrze tato poselství.

Křesťané budou vždy cílem těch, kteří chtějí přizpůsobit Boží zákony své hříšné honbě za potěšením a sobeckým touhám. Katolická církev nyní vstupuje do nejhoršího pronásledování ve své historii a bude postavena na hlavu a obrácena naruby. Útok byl plánován celá desetiletí a pečlivě promyšlen. Jak jen svatí v nebi pláčou nad touto katastrofální událostí, která se nyní odehraje rychlostí, která ohromí dokonce i ty, kteří nevěří v tato poselství.

Výsledkem bude zmatek, jak mnozí posvěcení služebníci se stanou bezmocní, když všechno, co považovali za svaté, bude zpochybněno a pak vyvráceno. Budou napadáni a zastrašováni v mém jménu zevnitř jejich vlastních řad.

Prosím naléhavě ty, kteří jsou věrní mé církvi na zemi, aby byli bdělí a drželi se pevně mého učení, jestli Mi chtějí zůstat věrni. Nesmíte nikdy přijmout nic jiného než Pravdu, které jste byli učeni. Brzy se budete cítit velmi osamocení a moji ubozí posvěcení služebníci budou zdrceni, neboť jejich věrnost vůči Mně a církvi ustanovené Petrem bude podlomena.

Vy, kteří jste tradiční, věrní křesťané, musíte stát pevně a nesmíte přijmout žádný pokus, který by vás podnítil opustit vaši víru. Budete odtlačeni stranou a přinuceni souhlasit s výchovou svých dětí ve falešné nauce, která není od Boha.

Tyto události nyní začnou a Já vás před nimi varuji, abych vás vedl. Kdokoliv Mě skrze tuto misi obviní podněcováním duší k opuštění mé církve na zemi, nerozumí mým pokynům. Já vás jenom prosím, abyste zůstali věrni mému učení, až shledáte, že jste nuceni přijmout novou verzi církve. Tato nová verze nebude v očích Boha nikdy přijata.


Váš Ježíš


zpět