762. Poselství Ježíše ze dne 9. dubna 2013 v 23:00.


JE TAK MNOHO DOBRÝCH A SVATÝCH KNĚŽÍ, KTEŘÍ SE SPOJILI, ABY TATO POSELSTVÍ ROZTRHALI


Má vroucně milovaná dcero,

je tak mnoho dobrých a svatých kněží, kteří se spojili, aby tato poselství roztrhali, ale nemají ani kvalifikaci, ani znalosti tak jednat. Jejich cestou je služba Bohu. Nesmějí si dovolit se takto znečistit, protože pak představují nebezpečí pro duše, které poznávají můj hlas v těchto poselství.

Mnozí kněží věří, když se honosí duchovními praktikami hnutí New Age, že jejich znalost spirituality jim dává talent poznat pravého Božího proroka. Jsou ode Mne tak vzdáleni, že nemohou rozeznat mé svaté Slovo. Nedal jsem jim takové milosti, protože jim v cestě stojí pýcha.

Vy, moji posvěcení služebníci, kteří jste se spikli, intrikujete a užíváte znak vašeho svatého úřadu ve službě Bohu jako prostředek na odvrácení svých farníků od mého Slova, vězte, že budete potrestáni. Opravdu Mě neznáte. Nejste Mi věrní. Jste nevědomí v duchovních znalostech a nemáte právo veřejně ponižovat, zahrnovat ostatní opovržením, nebo snižovat kohokoliv v mém jménu.

Každý z vás se Mi bude muset zodpovídat. Potrestám vás, ne pro vaši nevíru, ale pro hřích pýchy, který vám dává věřit, že víte o duchovních věcech víc než Já, Ježíš Kristus, váš Mistr. Jak Mě zraňujete. Jak jsem zklamán, protože vaše zrada uškodila mé misi, poslední svého druhu. Za duši každého hříšníka, kterého jste ode Mne odtáhli, se budete muset zodpovídat. A pak, až budete znát Pravdu, budete muset s těžkým srdcem odpovědět na tyto otázky:

Proč jste odmítli můj kalich, když vám byla Pravda dána s láskou a důvěrou, a když jste ve vašich srdcích věděli, že byla ode Mne? Proč jste se pak pokusili zničit má poselství? Máte vůbec ponětí o vážnosti svatých slibů, které jste složili v mém jménu? Musíte nyní jít do ústraní a číst mé modlitby modlitební kampaně. Jestli to učiníte, dám vám potom mé požehnání a schopnost rozlišení. Ale jen ti s pokorným srdcem mohou ke Mně přijít.

Vraťte se. Pak ke Mně přijďte nazí. Zanechte všechny vaše nenávistné názory, vaše předpojatá mínění a vaše posudky těchto poselství, založené na doslechu, pomluvách a narážkách mimo vás. Až ten den přijde, pokřtím vás znovu a stanete se znovu čistí. Vaše duše budou jako duše maličkých a s nenasytným hladem po mé přítomnosti.

Očekávám vaši odpověď. Jsem ten, jenž všechny miluje. Jsem plný milosrdenství. Přijďte ke Mně. Jsem vším, co potřebujete.


Váš Ježíš


zpět