761. Poselství Ježíše ze dne 7. dubna 2013 v 18:40.


BUDE JIM ŘEČENO, ŽE TENTO NOVÝ CHRÁM JE CÍRKEV, KTERÁ VŠECHNY SJEDNOCUJE, PROTOŽE BŮH MILUJE VŠECHNY SVÉ DĚTI


Má vroucně milovaná dcero,

každá jednotlivá církev z Božích církví na zemi, která uctívá Mě, Syna člověka, a ti, kteří vyznávají věrnost mému Otci, budou brzy rozděleni. Mnozí uvnitř každé církve se budou bouřit a dojde k velkému rozdělení, až více svedených lidí v jejich řadách se pokusí zavést zákony, které přehlížejí hřích.

Pro morální závazky pociťované těmi, kdo milují a znají svaté Boží Slovo, si je podají a obviní je z krutosti a bezcitnosti. Jejich zločin bude v odporování hříšným zákonům, které zavedou, jakmile budou rozpuštěny církve během pronásledování antikristem. Když se rozdělí a rozštěpí, jejich základy budou otřeseny. Už nebudou schopné stát pevně vůči zkaženosti a nespravedlnosti. Pak uzraje čas pro mnohé, na nesprávnou cestu uvedené duše, které budou velmi zmatené, až uvidí alternativní Boží chrám.

Bude jim řečeno, že tento nový chrám je církev, která všechny sjednocuje, protože Bůh miluje všechny své děti. A jestli Bůh miluje všechny své děti, pak by je chtěl spojit v jedno; že musí přijmout jeden druhého, nehledě na jejich vyznání víry, jejich náboženství, jejich barvu kůže, jejich rasu, jejich zákony. Řeknou jim, že před tváří Boha se všichni sjednotí a vyzvou je, aby vyslali zástupce do nového chrámu, který se bude nacházet v Římě. Řeknou jim, že to je Nový Jeruzalém, předpověděný v Bibli a ochraňovaný Bohem vybraným vůdcem – falešným prorokem.

Tak mnoho lidí se dá nachytat na tuto obrovskou lež, výsměch svatému Božímu Slovu – které bylo dáno Janu Evangelistovi. Každé Slovo, dané tomuto proroku konce časů, bude vzato, přizpůsobeno a překrouceno, aby vyhovovalo záměrům antikrista.

Ti, kteří odmítnou přijmout tuto novou, takzvanou všezahrnující církev, budou považováni za nekřesťany. Budou zastrašováni a považováni za blázny. Kdyby je Duch Svatý nevedl, byli by vtaženi do falešného a obscénního chrámu, který zastírá ohyzdnou pravdu, ležící pod jeho povrchem.

Antikrist již chystá učinit svůj velký vstup na jeviště světa, a bude to on, jenž bude nejen vládnout nad těmito církvemi, ale kdo oklame lidi, aby uvěřili, že má mimořádné božské dary. Bude uctíván za své velké služby v humanitárních akcích. On, antikrist, obdrží mezinárodní uznání za svou dobročinnou práci. A pak o něm řeknou, že vlastní charisma spojované se svatými lidmi. Potom nebude trvat dlouho, kdy mu budou připisovány zázraky, až nakonec řekne, že je prorokem na Boží misi.

Mnozí upadnou do toho strašného klamu, protože bude podporován světovými církvemi a bude mu dána pečeť uznání falešným prorokem.

Nakonec svět uvěří, že on je Já, Ježíš Kristus. Mé Slovo bude padat do hluchých uší, až jeho přítomnost pohltí celé lidstvo, jehož potlesk umlčí hlasy, které hlásají pravé Boží Slovo. Ale kvůli mému velkému milosrdenství zasáhnu spolu s rukou mého Otce na každém jednotlivém kroku cesty.

Moje poselství nikdy nepřestanou, až do úplně posledního dne. Můj hlas nikdy neumlkne. Boží děti, které zůstanou věrné jeho svatému Slovu, nikdy nezemřou.


Váš Ježíš


zpět