759. Poselství Matky Spásy ze dne 6. dubna 2013 v 16:30.


BYLA JSI POSLÁNA PŘIPRAVIT CESTU PRO JEHO DRUHÝ PŘÍCHOD


Mé dítě,

nezáleží na tom, jak těžká, nebo osamělá je tato mise, musíš i nadále poslouchat mého Syna. Musíš stále pokračovat v poslušnosti mému Synu. Musíš vyhovět všemu, co se po tobě žádá. Musíš splnit každý na tebe kladený úkol, třebaže to bude znamenat vyvolání hněvu druhých.

Každý z Božích vizionářů, jimž jsem se zjevila, trpěl rukama těch, kteří je krutě odmítli. Ačkoliv mnohým z nich bylo nakonec uvěřeno, ty, mé dítě, budeš trpět nejvíce, protože jsi Boží prorok. Boží proroci vždy roznítili nenávist mezi jeho dětmi, protože Satan způsobuje nejstrašnější bičování těm, kteří říkají Slovo Boží.

Jako prorok posledního času, tvoji nepřátelé budou nejen ti, kteří odmítají a nenávidí mého Syna, ale i ti, kteří Ho milují. Tvoji nepřátelé převýší počtem nepřátele všech, kteří přišli před tebou. Proto musíš vždy poslouchat mého Syna a reagovat pohotově, neboť dělá tyto věci a prosí tě, abys plnila jeho instrukce, aby tě udržel v bezpečí.

Byla jsi poslána připravit cestu pro jeho Druhý příchod a s touto odpovědností přijde hodně zármutku. Jak lži, nenávist a prudký odpor k těmto poselstvím budou pokračovat, musíš se sama utěšit tím, že bez této mise by mnoho duší nepřijalo milosrdenství mého Syna.

Modli se za každou jednotlivou osobu, která tě zasype urážkami, protože když se za ně modlíš, můj Syn je osvítí a brzy otevře jejich oči vůči Pravdě.

Já, tvoje milovaná Matka, tě pokrývám mým nejsvětějším pláštěm a drtím hlavu hada pokaždé, když se ti pokouší uškodit. A tak nyní jdi v pokoji, mé dítě. Vždy důvěřuj ve mě, Matku Spásy, neboť střežím tuto misi. Důvěřuj v mého Syna, neboť ví, co dělá. Ponechej vše v jeho svatých rukou.


Tvá milovaná Matka
Matka Boží
Matka Spásy


zpět