748. Poselství Ježíše ze dne 28. března 2013 v 21:30.


BUDE VÁM UKÁZÁNO NEBEZPEČÍ PRO EXISTENCI NEJSVĚ-
TĚJŠÍ EUCHARISTIE


Má vroucně milovaná dcero,

nyní chápeš, jak moc tuto misi Zlý nenávidí. Avšak musíš překonat kruté překážky, kladené před tebe, aby zpomalily mé dílo.

Nebezpečí pro existenci nejsvětější eucharistie vám ukáže arogance těch v mé církvi, jejichž plán měnit Pravdu již vážně započal.

Nezáleží na tom, že mnozí z vás se posmívají mé misi k přípravě vašich duší na Velký den. Časem poznáte, že jsem to vskutku Já, Ježíš Kristus, který k vám přichází, aby vám sloužil.

Já jsem váš Pán a váš Sluha. Moji posvěcení služebníci, musíte si vzpomenout na svoji úlohu a nikdy na ni nezapomenout. Jako služebníci, nemůžete být současně pány. Neboť když jste pánem, nemůžete Mi sloužit. Mnozí z vás v mé církvi zapomněli, čemu byli učeni. Zapomněli jste Slovo Boží.

Mým slibem je poskytnout vám chléb života – mé Tělo a Krev – a přesto Mě zapřete ještě jednou. Uděláte to tím, že odstraníte nejsvětější eucharistii z Božího chrámu a nahradíte ji mrtvolou. Výměna bude rafinovaná a bude chvíli trvat, než budete schopni poznat odporný čin, který vám bude podstrčen.

Protože mé Tělo, skrze nejsvětější eucharistii, vás živí, smrt mého Těla, mé církve, přinese smrt duším těch, kteří Mě odvrhli.

Čas ohavnosti je již velmi blízko. Čas, vybrat si mezi mou cestou, nebo cestou falešného proroka, je téměř zde. Dívejte se nyní, jak bude Pravda překroucena podvodníkem. Sledujte, jak bude vynášet sám sebe na mém místě, ale odmítne jít cestou Pravdy jako sluha Boží.


Váš Ježíš


zpět