747. Poselství Ježíše ze dne 27. března 2013 v 23:15.


VÁŠ PŘECHOD Z TÉTO ZEMĚ DO MÉHO NOVÉHO KRÁLOVSTVÍ BUDE BEZBOLESTNÝ, OKAMŽITÝ A TAK NÁHLÝ, ŽE SE SOTVA STIHNETE NADECHNOUT


Má vroucně milovaná dcero,

přijďte všichni a připojte se ke Mně ve vzpomínce na den, kdy vám byl dán velký dar vykoupení.

Velký pátek musí být připomínán jako den, kdy brány ráje byly konečně otevřeny, aby přivítaly Boží děti z jejich vyhnanství z Boží říše. Má smrt vám zajistila budoucnost, kterou byste nikdy neměli, kdyby Mě můj Otec neposlal jako Mesiáše.

Mé tělo bylo ukřižováno, ale má smrt vám přinesla život. V tomto čase vedoucímu k mému Druhému příchodu bude mé Tělo snášet stejné ukřižování – jen tentokrát to bude má církev, mé mystické Tělo, které bude trpět. Musíte vědět, že bych nikdy nedovolil, aby ukřižování mé církve zničilo víru Božích dětí. A tak nyní volám ke každé osobě jakéhokoli vyznání, každé barvy a každé rasy, aby Mi naslouchala:

Brzy zažijete všechna znamení na zemi, která vám dokážou, že jste stvořením Boha. Brzy poznáte, že nikdy nezemřete, budete-li volat k Božímu milosrdenství. Budoucnost všech vás, kteří přijmete, že jste milovanými dětmi Boha, je skvělá. Zvu vás, vaši rodinu a přátele, abyste se sjednotili v mém království a jedli u mého stolu.

Váš přechod z této země do mého nového království bude bezbolestný, okamžitý a tak náhlý, že se sotva stihnete nadechnout, než vám bude jeho krása odhalena. Prosím, když milujete Boha, tak se nebojte mého Druhého příchodu. Bůh vás miluje. Já vás miluji. Svatá Trojice obejme zemi a všichni, kteří přijmou moji ruku milosrdenství a projeví výčitky svědomí kvůli svým hříšným životům, budou v bezpečí.

Ti z vás, kteří jsou silní ve víře, budou vzati rychle. Čas pro ty, kteří zůstávají pozadu, jimž chybí víra, a shledávají, že je pro ně nemožné Mne dosáhnout, bude delší.

Vy, moji věrní následovníci, budete muset pomoci slabým a těm, kteří jsou ztracení. Mé milosrdenství je tak veliké, že dám všem duším potřebný čas, abych je vzal do mého věčného života, který jsem slíbil všem. Nikdy se neciťte malomyslní, když se vše zdá beznadějné, jak hřích dál pohlcuje duše slabých. Musíme pracovat v jednotě k záchraně těch, kteří jsou tak daleko vzdáleni ode Mne, že je sotva něco přivábí do mé náruče. Skrze vaši vzájemnou lásku budou použity zázraky k obrácení takových ztracených duší. To vám slibuji. Modlitba, a hodně modliteb, bude částí vaší povinnosti vůči Mně k záchraně takových duší z hrozného konce, plánovaného Satanem proti Božím dětem, které nenávidí. Tyto duše se mu nesmí dát.

Mé volání je určeno každému. Tato poselství nevylučují žádné náboženství. Místo toho jsou dávána každému Božímu dítěti s velkou láskou, protože jste si všichni rovni v jeho očích.

Buďte v pokoji a důvěřujte Boží lásce.


Váš Ježíš


zpět