741. Poselství Ježíše ze dne 21. března 2013 v 20:00.


ČAS ROZDĚLENÍ NASTANE BRZY, MUSÍTE SE PŘIPRAVIT


Má vroucně milovaná dcero,

jak se jen láme mé srdce kvůli žalu, který je pociťován dušemi, jež jsou rozrušené kvůli útěku mého posledního papeže, mého milovaného Benedikta.

Moje vzácné duše, cítíte se tak zmatené a poněkud opuštěné. Já cítím vaši bolest a musíte se usilovně modlit o milosrdenství z mé ruky, abych vás dosáhl a utěšil vaše smutná srdce.

Bude to čas zrady pro tebe, má dcero, až mnoho z těch, kteří byli na straně této svaté mise, se vzdálí. Musíš rozšířit čas, který trávíš v eucharistické adoraci na sedm dnů týdně, a jenom potom budeš schopná kráčet sama a beze strachu, abys splnila úkoly, které ti dám, z nichž mnohé budou mimořádně těžké.

Teď musíte všichni zůstat silní. Nesmíte naslouchat hlasům odsouzení, které vám budou drásat nervy a narostou do velkého počtu s příchodem Svatého týdne.

Každá pomluva, každá lež, každá podlá námitka vůči těmto mým svatým poselstvím světu, bude vaším křížem, který ponesete v příštích deseti dnech. Ani na chvíli vám nebude dovoleno, moji následovníci, si odpočinout, modlit se, nebo rozjímat o mém nejsvětějším Slovu.

Buďte si vědomi, že bez ochrany svatého růžence, který se musíte denně modlit, ponecháte sami sebe otevřené pochybnostem, které nepřicházejí ode Mne.

Čas rozdělení nastane brzy, musíte se připravit. Přeji si vám dát mimořádnou milost, abych vám pomohl vydržet pronásledování a nátlak, který bude na vás vykonáván, aby vás přiměl k opuštění mých poselství. Bude třeba pevné víry, důvěry a nervy z ocele, zaměřit se na mé svaté Slovo, a proto se musíte modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (102), ode dneška, každý den:

Za udržení důvěry a víry v Boží poselství světu

"Nejdražší Ježíši, když jsem skleslý, pozvedni mě.

Když pochybuji, osviť mě.

Když jsem smutný, ukaž mi tvou lásku.

Když kritizuji, pomoz mi mlčet.

Když veřejně soudím jiného, zapečeť mé rty.

Když v tvém jménu vyslovím rouhání, vykup mě a vrať mě do tvé ochrany.

Když mi chybí odvaha, dej mi meč, který potřebuji, abych bojoval a zachránil duše, po kterých toužíš.

Když odporuji tvé lásce, pomoz mi vzdát se a zcela se odevzdat do tvé milující péče.

Když zbloudím, pomoz mi nalézt cestu Pravdy.

Když zpochybňuji tvé Slovo, dej mi odpověď, kterou hledám.

Pomoz mi být trpělivý, milující a laskavý i k těm, kteří Tě proklínají.

Pomoz mi odpustit těm, kteří mě urážejí, a dej mi milost, kterou potřebuji, abych Tě následoval až na konec země. Amen."

Jděte, moji vzácní následovníci, a pamatujte, že vaše služba patří Mně, vaší církvi a mému učení. Vezměte meč spásy a bojujte s ním spolu se Mnou, abyste vzali každičkou duši, včetně těch, které hřeší proti Mně, do mého království.


Váš Ježíš


zpět