738. Poselství Matky Spásy ze dne 18. března 2013 v 19:35.


ROZDĚLENÍ VE SVĚTĚ, KTERÉ MÁ PŘINÉST GOG A MAGOG, ROZŠTĚPÍ RODINY VE DVÍ


Mé dítě,

nesmíš nikdy pochybovat o důležitosti této mise, anebo dovolit útokům na tebe, aby odvedly tvou pozornost od mého milovaného Syna.

Díky lásce a milosrdenství mého Syna jsou odhalovány plány Zlého k polapení duší před časem konce. Tento vychytralý plán byl vypracován již před velmi dlouhým časem a bude použit na Boží děti zednářskými silami, jejichž věrnost náleží Zlému.

Ať nikdo nepochybuje o proroctvích odhalovaných vizionářům a prorokům po celá staletí mnou, vaší Matkou. Děti, nesmíte být vystrašené. Místo toho byste měly být plné naděje a radovat se, neboť čas pro nové nebe a novou zemi přijde brzy a Boží děti budou konečně zbaveny zla, jehož je každý z vás svědkem od narození po celý život.

Tento čas byl předpověděn v Knize mého Otce a kvůli tomu musíte přijmout Pravdu obsaženou v Knize Zjevení. Pokud nepřijmete Knihu Zjevení danou Janovi, pak nemůžete říct, že přijímáte zbytek Knihy – nejsvětější Bible.

Mnoho z toho, co má přijít, bude těžké a zraňující, neboť rozdělení ve světě, které mají způsobit ve světě Gog a Magog, rozštěpí rodiny ve dví. Zlé úklady a zrádné plány vymyšlené falešným prorokem a antikristem budou tím největším podvodem od doby, kdy farizeové odmítli mého Syna. Když oni, farizeové, odmítli mého Syna, tak zabránili, aby Pravda byla dána Božím dětem. To omezilo počty následovníků mého Syna během času jeho pobytu na zemi a zabránilo jim stát se křesťany. Totéž bude u těchto dvou, kteří pod maskou dobra přivedou mnoho Božích dětí na scestí. Mnohé oslepí vůči Pravdě, až rozsáhlé změny, zavedené jimi za jejich vlády, oddělí lidi od Božích zákonů.

Božím dětem bude řečeno, že zlo je přijatelné a jisté hříchy Boha neurážejí. Lidé jim uvěří a následkem toho se k Bohu obrátí zády.

Modlete se, modlete se, modlete se, aby jejich vláda byla krátká a aby Pravda zvítězila, a tak církev mého Syna mohla zůstat nedotčena.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět