736. Poselství Ježíše ze dne 16. března 2013 v 15:25.


TŘETÍ PEČEŤ BUDE ODHALENA, AŽ LIDÉ BUDOU SHÁNĚT JÍDLO, KDY HLADOMOR SEVŘE LIDSTVO


Má vroucně milovaná dcero,

příliv bude zbaven pout a začne ničení, způsobené mnoha válkami, jak bylo předpověděno.

Načasování příchodu falešného proroka se bude překrývat s vyhlášením válek po celém světě. Tyto války budou rozpoutány okamžitě a lidé se budou krčit ve strachu, až se jejich následky stanou zřejmé. Války zapustí kořeny a rozvinou se jako bouře v poušti, kde naberou rychlost a jako zloděj v noci zastihnou všechny, kteří mají pocit, že jejich mír je zaručen.

Bude se na nich podílet tak mnoho zemí, že budou všichni překvapeni. Brzy, uprostřed krveprolití, se antikrist nechá poznat. Zmatek, strach a ztráta úrody problém zhorší. Nedlouho potom bude třetí pečeť odhalena, až lidé budou shánět jídlo, kdy hladomor sevře lidstvo. V nedostatku jídla, v nedostatku odvahy, bez pomoci, lidstvo se bude chytat čehokoliv a kohokoliv, kdo nabídne chvíli oddechu.

Jeviště bude připraveno pro antikrista, pro jeho příchod a jeho ohlášení světu. V té době se lidem tak uleví díky tomuto muži míru, nabízejícímu tolik naděje, že se stanou jeho ochotnými otroky. Chytí se na komplikovaný plán rekonstrukce světa a sloučení všech národů. Plán, jak jim bude řečeno, pro dobro všech a zbavení světa terorismu. Nepřáteli, s nimiž prý bojuje a které přemůže a ovládne, jsou nevinné oběti zneužité jím pro podvod, který navrhne světu.

Když mír, nebo to, co bude vypadat jako příměří, bude obnoven, pak přijde další etapa, jednota všech národů, všech náboženství, všech zemí do jednoho celku. Tehdy spojenectví mezi falešným prorokem a antikristem se stane zcela zřejmé.

Ti, jimž byla dána Pravda, a jejichž jména jsou v Knize živých, budou vědět, co se děje. Ostatní, slepí k Pravdě mého učení, nebudou mít takové štěstí. Pak to bude záležitost vyčkávání. Má trpělivost bude znamenat, že se budu snažit zachránit a ochránit ty, kteří nebudou schopni rozeznat Pravdu.

Má trpělivost a mé milosrdenství vyústí do Božího zásahu ve velkém rozsahu, abych zachránil všechny Boží děti ze sevření šelmy, jejímž jediným cílem bude svádět k hříchu. Neboť je jedna věc, kterou musíte vědět: za přitažlivým kouzlem antikrista bude ležet plán podněcovat k hříchu, čímž lidé učiní konečnou volbu – být na straně šelmy, ve vzdoru proti Bohu. Až ten čas přijde, a potom, co bude Mnou učiněno všechno k záchraně duší, bude konec.

Jen vyvolení budou vzati do mého království.


Váš Ježíš


zpět