731. Poselství Boha Otce ze dne 12. března 2013 v 14:38.


NYNÍ ZUŘÍ BITVA MEZI MOU HIERARCHIÍ A PANSTVÍM ŠELMY


Má nejdražší dcero,

nebesa pláčou žalem v tento strašný den, předpověděný už tak dávno.

Celé lidstvo bude nyní čelit největšímu podvodu ze všech, spáchaných šelmou. Slzy mého Syna, jehož smrt na kříži dala mým dětem svobodu, padají nyní na celý svět, v tomto čase v agonii.

Můj hněv je v tomto čase zadržován, ale má zuřivost je velká. Velmi brzy se klam stane jasným všem, kteří byli mým Synem ustanoveni, aby vedli jeho stádo na zemi.

Nyní zuří bitva mezi mou hierarchií a panstvím šelmy. Bude bolestivá, ale brzy trest, který přijde po krutém pronásledování, chystaném tajně nepřítelem a jeho kohortami, vymete hnilobu.

Volám všechny mé děti, aby se obrátily k mému Synu a vložily v Něho v tomto čase všechnu svou důvěru.

Buďte stateční, moji maličcí, neboť tato bolest bude krátká. Těm, kteří následují šelmu a falešného proroka, bude silou mé ruky dáno poznání, aby je přivedlo zpět do srdce mého Syna. Když odmítnou tento dar, pak jsou ztraceni a budou trpět stejná muka, kterým čelí podvodník, jenž bude vržen do propasti na věčnost.

Korunování falešného proroka bude slaveno ve všech koutech světa zednářskými skupinami, které plánují konečnou fázi pronásledování všech mých dětí.

Ti, kteří budou oslavovat s ním, bez toho, že by věděli, oč jde, pocítí časem ještě větší bolest než ti, kteří již Pravdu znají.

Čekejte nyní s odvahou a nadějí, neboť to vše se musí stát, než se ukáže slavná vláda mého Syna.

Musíte přísahat věrnost mému milovanému Synu za všech okolností a odmítnout přijímat lži. Jestli – a když budete vyzváni, abyste se účastnili nové mše, pak vězte, že to bude ta největší kletba uvalená Satanem na mé děti.

Vězte, že nebe vás povede a tím, že přijmete bolest s důstojností, pomůžete mému Synu naplnit poslední smlouvu.


Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší


zpět