730. Poselství Matky Spásy ze dne 10. března 2013 v 18:00.


MODLITEBNÍ SKUPINY MODLITEBNÍ KAMPANĚ ZACHRÁNÍ MILIARDY DUŠÍ


Mé drahé dítě,

budeš se cítit ještě více osamocená a izolovaná v tomto čase, kdy svaté Slovo hřmí, aby varovalo lidstvo v potřebě připravit jejich duše.

Děti, teď je to, kdy je třeba prosit mého milovaného Syna, aby podpořil vaši odvahu během temných dní, měsíců a roků, které leží před vámi. Musíte se radovat, protože tak mnohé duše, inspirované Duchem Svatým, odpověděly na volání mého Syna, Ježíše Krista. On vás všechny tak velice miluje, že to mě, jeho milovanou Matku, přivádí k slzám radosti. Způsob, jakým rozšíří své milosrdenství, je mimo vaše chápání, a ke svému srdci přitáhne dokonce i ty duše, které jím opovrhují.

Už to není dlouho do jeho velkého Druhého příchodu, a tak musíte vzdát Bohu čest. V přípravě musíte co nejčastěji přijímat svátost smíření a stále se modlit za duše.

I když Bůh je všemohoucí a jeho sláva bude nyní plně pochopena, až ponesete svědectví o jeho Druhém příchodu, musíte Mu vy, jeho zbylá armáda, pomoci v jeho plánu na záchranu lidstva.

Modlitební skupiny modlitební kampaně zachrání miliardy duší, musíte se proto rozšířit a znásobit. Boží milosti jsou vylévány na všechny jeho děti v těchto modlitebních skupinách. Ony budou zbrojí, která ochrání lidstvo od pronásledování chystaného antikristem.

Děti, nikdy se nevzdávejte. Vždy zůstávejte ve stavu milosti a pokračujte v následování instrukcí mého Syna. Nikdy vás neopustí, tak velká je jeho láska k vám.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět