727. Poselství Ježíš ze dne 7. března 2013 v 11:05.


MODLITBA MŮŽE ZACHRÁNIT, A TAKÉ ZACHRÁNÍ LIDSTVO


Má vroucně milovaná dcero,

je důležité, aby moji stoupenci na zemi pochopili, jak modlitba může zachránit, a také zachrání lidstvo. Síla modlitby a zejména modlitba svatého růžence, která činí šelmu nemohoucí, by neměla být podceňována. Abyste zachránili co nejvíce duší, musíte se také modlit růženec k Božímu milosrdenství.

Vyberte si modlitby modlitební kampaně, které vám dávám a modlete se je tak, že se zaměříte na různé prosby během setkání každé modlitební skupiny. Jestli, na příklad, se modlíte modlitbu za milost ochrany duší, dělejte to tak, aby se v tento den modlitební skupina soustředila na výběr modliteb, které volají po Boží ochraně pro duše. Potom, jiný den, se zaměřte na výběr modliteb, které jsou vám dány k ochraně kněží a duchovních.

Tyto modlitební skupiny modliteb kampaně, pokud jsou ustaveny po celém světě, se stanou nutnou zbrojí k porážce nepřítele více způsoby, než jste považovali za možné.

Budu vám stále dávat dary nových modliteb, které s sebou přinášejí mimořádné zázraky. Bez takového zásahu bych nemohl zachránit duše, po nichž tak toužím.

Jděte a plánujte modlitební setkání na základě příkladu, který jsem vám dal, ale rozdělte je do více částí, abyste se mohli soustředit na speciální záměry. Není třeba se modlit všechny modlitby vcelku, i když naléhám, abyste se jich modlili tolik, jak je jen možné během jednotlivého týdne.

Přinášíte Mi takovou radost a útěchu, moji vzácní následovníci. Uděluji vám má požehnání síly a odvahy, když se i nadále snažíte zachraňovat duše. Miluji vás.


Váš Ježíš


zpět