725. Poselství Ježíše ze dne 5. března 2013 v 15:30.


VŠEM VÁM BUDOU DÁNA ZNAMENÍ A BUDOU SE DÍT ZÁZRAKY


Má vroucně milovaná dcero,

nikomu neujdou změny, které propuknou po celém světě, neboť vše předpověděné v Knize Zjevení se stane. Mnohé z těchto událostí se budou lišit od běžné lidské interpretace tajemství, odhalených Janu Evangelistovi. Přesto budou dávat smysl, když je uvidíte taková, jaká jsou.

Složitý, ale pečlivě promyšlený plán antikrista byl tak chytře formulován mnoha lidmi, včetně světu známých politiků, kteří až dosud nepostřehli, jak je tento plán zhoubný.

V různých národech byla zřízena mnohá centra, kde plánují ovládnutí mnoha zemí. Avšak jejich aktivity byly omezeny díky modlitbám vybraných duší a těch, kteří se modlí modlitby mé modlitební kampaně.

Vaše modlitby budou v nebi vždy vyslyšeny a tak se musíte dál vroucně modlit za zmírnění zlých skutků šelmy, která nikdy nezvítězí v této bitvě o duše, protože její dny jsou sečteny.

Nepřeji si ve vás vyvolat strach, ale připravit vás. Odkazuji nyní mimořádné moci a milosti všem z vás, kteří se přidají k mým přáním modlit se modlitby modlitební kampaně. Všem vám budou dána znamení a uskuteční se zázraky.

Má moc se bude dmout vašimi žilami, až vás ponesu na mé cestě k záchraně lidstva.


Váš Ježíš


zpět