722. Poselství Ježíše ze dne 28. února 2013 v 23.50.


JEN STATEČNÍ A ODVÁŽNÍ MEZI VÁMI, KTEŘÍ MĚ NEJVÍCE MILUJÍ, POVEDOU MOU ARMÁDU KE SPÁSE


Má vroucně milovaná dcero,

tyto dny, které jsou již téměř nad vámi, přinesou strašlivou temnotu a beznaději, nesrovnatelnou s ničím, čeho jste ve vašich životech byli kdy svědky.

Bude to temnota ducha a bude způsobena prázdnotou duší následujících antikrista a falešného proroka. Duchovní bolest, kterou způsobí křesťanům, kteří odmítnou naslouchat bludnému učení, bude těžké snášet.

Říkám vám to jen proto, abyste ve svých srdcích věděli, že bolest odmítnutí, kterou pocítíte, má svou příčinu v tom, že budete trpět v mém jménu, protože budete podporovat mé svaté Slovo.

Nikdy nesmíte zpochybňovat obrovské požadavky, které jsou na vás kladeny, nebo ztrácet důvěru, neboť Já jsem váš Král, který má moc zajistit, že je můžete nést. Ani nesmíte nikdy pochybovat o tom, že tato armáda zbytku, jíž se nyní stanete částí, abyste zůstali věrni Mně, Ježíši Kristu, byla předpověděna.

Neposlouchejte ty, kteří se vám budou pokoušet namluvit, že nesmíte věřit těmto mým svatým poselstvím světu, neboť jsou klamná. Musíte se modlit za ty, kteří nebudou mít sílu nebo ducha rozlišení a kteří si vyberou na rozcestí špatnou cestu. Mnozí, kteří budou následovat falešného proroka, se vás pokusí stáhnout na stejnou cestu.

Bratr bude bojovat proti bratru a sestře, otec proti synu, matka proti dceři – všichni ve své snaze následovat Pravdu, ale tak mnohým se nepodaří poznat omyly učení falešného proroka a budou pro Mne ztracení.

Jen stateční a odvážní mezi vámi, kteří Mě milují nejvíce, povedou moji armádu ke spáse. Pod mým vedením přivedou do bezpečí miliardy duší. Proto se nikdy nesmíte vzdát.


Váš Ježíš


zpět