721. Poselství Ježíše ze dne 27. února 2013 v 15:30.


MUSÍTE STÁLE PŘIJÍMAT MOU NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTII. NESMÍTE ZASTAVIT KAŽDODENNÍ OBĚŤ MŠE SVATÉ, PROTOŽE TO NEBUDETE VY, KDO BUDE DONUCEN UČINIT TOTO ROZHODNUTÍ.


Má vroucně milovaná dcero,

každodenní mše budou ještě nějaký čas pokračovat a Já naléhavě prosím všechny mé následovníky, aby se jich i nadále účastnili, jako dříve.

Moji nejsvětější eucharistii musíte stále přijímat. Nesmíte zastavit každodenní oběť mše svaté, protože vy nebudete těmi, kdo bude donucen učinit toto rozhodnutí. Bude ohlášeno uskutečnění odlišného způsobu obětování Bohu a vy budete ihned vědět, až se to stane, že slavení mše svaté je falešným prorokem zastaveno. Místo mše svaté zavede celosvětový pohanský rituál a vy, moji milovaní následovníci, požehnaní darem Ducha Svatého, rozpoznáte, o co jde.

Nesmíte nikdy opustit na mém učení založenou církev, kterou jsem dal světu, a oběť mé smrti na kříži, darované vám s nejsvětějšími dary.

Vy, moji milovaní následovníci, jste má církev. Moji milovaní kněží a duchovenstvo, požehnaní darem Ducha Svatého, Mě nikdy neopustí. Neopustí ani vás. A tak má církev přežije, protože nemůže nikdy zahynout. Církev je mé Tělo na zemi, a proto nikdy nemůže být zničeno. I když bude drceno, trýzněno a odhozeno, a pak ponecháno v pustině, aby zemřelo. Přes všechny pokusy mých nepřátel zničit každičký zbytek života, má církev znovu vstane. Pamatujte tedy, že nikdy nezahyne, přestože to tak může vypadat.

Má církev na zemi se zmenší počtem a stane se, bez vlastní viny, mojí armádou zbytku.

Můj pravý vikář, ten odvržený, bude bojovat o vedení Božích dětí, jak nejlépe dokáže. Budu to Já, Ježíš Kristus, kdo vás povede, pozvedne a vyvede od zla, které vám bude vnuceno; zla, které dojde k náhlému a strašnému konci, pro všechny, kteří jsou na straně antikrista a jeho otroků.


Váš Ježíš


zpět