720. Poselství Ježíše ze dne 26. února 2013 v 22:00.


JEDEN Z DALŠÍCH POLITICKÝCH VŮDCŮ, O KTERÝCH JSEM PŘED ČASEM MLUVIL, BUDE BRZY ZAVRAŽDĚN


Má vroucně milovaná dcero,

jeden z dalších politických vůdců, o kterých jsem mluvil, bude brzy zavražděn.

Přeji si, abys odhalila všem, kdo tato osoba je, aby později, skrze důkaz daný tobě a jiným, přijalo více lidí Pravdu poselství. Tato nebohá duše před nějakým časem unikla smrti, ale její nová popularita ji vystaví nebezpečí. Je to nepřítel zednářských sil a ty nebudou dlouho tolerovat jeho vedení.

Až vy, moji následovníci, uvidíte, že proroctví dané vybrané duši se uskutečňují, budete vědět, že mluví pravdu a že jí byla dána z nebes, neboť by nebyla schopná si je vymyslet.

Je mým přáním dokázat těm, kteří pohrdají mými poselstvími, že jsem to Já, jejich milovaný Ježíš Kristus, kdo mluví ke světu skrze tohoto proroka. I když Mi přináší velkou radost vidět, jak Mě milujete a modlíte se modlitby předané vám z nebe, jsou to pochybovači, které potřebuji obejmout.

Velmi brzy dojde v Evropě k rozdělení mezi všemi zeměmi, které jsou spojeny v Evropské Unii a se zemí, ve které se nalézá stolec Petra. Důsledkem bude válka, ale jiného druhu, než ty ostatní. Bude ale krutá. Lidé povstanou proti sobě navzájem v Německu, Itálii a ve Francii. Musíte se modlit, aby moji následovníci zůstali silní a zajistili, že modlitební skupiny Ježíš lidstvu budou v těchto zemích rychle ustanoveny.

Nadešel čas pro Mne, Ježíše Krista, Beránka Božího, abych vám odhalil více informací v pečetích. Udělám to pečlivě, protože musíte být připraveni jak duchovně tak tělesně. Jako Bůh spravedlnosti zajistím, abych vás všechny vedl a požehnal vám mou silou, až se každá vrstva událostí odhalí, jedna po druhé.


Váš milovaný Ježíš


zpět