719. Poselství Ježíše ze dne 25. února 2013 v 23:00.


BUDE VELMI BLÍZKÝM SPOJENCEM FALEŠNÉHO PROROKA A NEMĚJTE ILUZE O TOM, KÝM JE – SYNEM SATANA


Má vroucně milovaná dcero,

blížící se časy otřesou světem v jeho spánku bez ohledu na náboženství, jaké lidé vyznávají, pokud vůbec nějaké vyznávají, neboť hlas malého rohu zavelí zpozornět celému světu. Sedící na Petrově stolci, bude tento podvodník halasně pořvávat a pyšně hlásat své řešení na sjednocení všech církví v jednu. Oslavován jako moderní novátor, bude laickým světem odměněn potleskem, protože bude přehlížet hřích.

Zavede nové zákony, které budou nejen protiřečit učení katolické církve, ale které půjdou proti všem křesťanským zákonům. Kněží, kteří se staví proti těmto poselstvím, budou nuceni je znovu zvážit, až hrozná pravda bude odhalena. Pravda mého Slova, dávaná tobě, má dcero, jim začne konečně pomalu svítat. Jak budou plakat v zármutku, až si uvědomí, že jsem to Já, Ježíš Kristus, jenž s požehnáním mého Otce vám odhaluje v každém detailu proroctví posledního času.

Potom budou hltat každé slovo z mých svatých úst, až odhalím příchod více událostí, abych připravil lidstvo. Je podstatné, že lidé naslouchají a odpovídají na mé volání, takže mohu zachránit každého ze sevření šelmy.

Falešný prorok, i když bude zaměstnán svými vznosnými ambicemi, aby udělal dojem na katolíky ve světě, bude na nějaký čas odsunut stranou, protože antikrist, jak bylo předpověděno, vstoupí na jeviště světa. Až uslyšíte, že média podávají zprávy o novém, nadějném, zkušeném mírovém vyjednávači, budete vědět, kdo to je. Bude velmi blízkým spojencem falešného proroka a nemějte iluze o tom, kým je – synem Satana.

Pamatujte, že bez ohledu na to, jak hrozivé to může být, že Já, Ježíš Kristus jsem Král. Žádný člověk, žádný nepřítel nemá větší moc než Bůh. Ale bitva o duše musí být vybojována, jak bylo předpověděno. Šířením mého Slova, mých poselství a mých modliteb Mi pomůžete zachránit duše, které potřebuji, aby můj Nový ráj mohl být naplněn všemi Božími dětmi.

Vždy Mi důvěřujte, vašemu Ježíši, protože vás povedu a budu ochraňovat během této ohavnosti na zemi. Slibuji, že tato doba bude krátká.


Váš Ježíš


zpět