718. Poselství Ježíše ze dne 24. února 2013 v 22:00.


NEJVĚTŠÍ CHYBU, JAKOU MŮŽETE UDĚLAT, JE DOMNÍVAT SE, ŽE JEN ZATVRZELÍ HŘÍŠNÍCI JSOU VRŽENI DO OHŇŮ PEKLA


Má vroucně milovaná dcero,

až svět zakusí Varování, rozdělí se na dvě části.

V první části budou ti, kteří přijali zpověď a jejichž duše byly uchváceny Duchem Svatým. Od tohoto dne bude jejich obrácení úplné a kvůli tomu budou trpět rukama těch, kteří odmítají moji ruku milosrdenství.

Druhá část bude utvořena z těch zatvrzelých duší, jejichž věrnost patří šelmě a kteří záměrně zaslíbili svá srdce a duše Satanovi v plné znalosti toho, co dělají. Neboť věří v takzvaný ráj, který jim slíbil, který, samozřejmě, neexistuje. Jejich osudem je věčné utrpení v ohních pekla.

Jsou také duše, které nevěří v Boha nebo ve Mne, svého Spasitele, Ježíše Krista. Mnoho z nich nepřijme mé milosrdenství. Nebudou dbát na stav svých duší, protože věří, že na tom nezáleží. To jsou ateisté – mnozí z nich jsou dobrosrdeční lidé, ale kteří věří, že řídí své vlastní životy a že jejich honba za světským potěšením je udrží v tomto životě, že to bude stačit, aby jim přinesla spokojenost a pokoj, což samozřejmě být nemůže, neboť je to nemožné, dokud hřích není vymýcen.

Jejich umíněnost znamená, že pokud se nezmění a nepřijmou Mě, Ježíše Krista, nemohou jít k mému Otci. Nebudou mít přístup do ráje, který stvořil pro všechny své děti.

Největší chybou, které se můžete dopustit, je předpokládat, že jen zatvrzelí hříšníci jsou vrženi po ohňů pekla. Žel, všichni ti, kteří odmítají Boha, nemohou být v jeho blízkosti, ani nemohou být přinuceni Ho přijmout. Jejich svobodná vůle je velkým darem, který jim Bůh dal. Nemůže jim být odejmut žádným způsobem. Bude to jejich vlastní svobodná vůle, která bude diktovat jejich osud. Buď si zvolí moji ruku a vstoupí do ráje, nebo přijmou lži, které jim do mysli zasadil Satan, což zpečetí jejich osud.


Váš Ježíš


zpět