716. Poselství Ježíše ze dne 22. února 2013 v 23:00.


ŽIJETE V ČASE, KDY SE MNOHO BOŽÍCH DĚTÍ STALO POHANY


Má vroucně milovaná dcero,

žijete v čase, kdy se mnoho Božích dětí stalo pohany. Dokonce i ti, narození jako židé nebo křesťané nyní, jak bylo předpověděno, propadli různým druhům modlářství.

Jak jen Mě uráží vidět úctu, jakou Boží děti chovají ve svých srdcích k sobě samým, a víře ve falešné bohy, kteří existují jen v jejich myslích.

Příval spirituality hnutí New Age a vášeň ke všem věcem, které se vztahují ke zklidnění mysli, směřují k jediné věci – tito lidé jsou v temnotě, protože odmítají uznat Mě, Ježíše Krista. Tím, že záměrně kladou odpor Božímu Světlu, ponechávají sami sebe otevřené temnotě ducha zla. Satan a jeho démoni kořistí takové duše a způsobují v jejich nitru naprostou, strašlivou prázdnotu, kvůli níž nikdy nenajdou útěchu, neboť ta není přirozeným prostředím, do kterého byli vrozeni, a nezáleží na tom, jaké léky spirituality New Age vyhledají.

Pohanství, které v tomto čase sevřelo lidstvo, je na svém vrcholu od doby, kdy Já, Ježíš Kristus, jsem se na zemi narodil. Ačkoliv světu byla dána pravda Boží existence a přesto, že svou smrtí na kříži jsem zachránil lidstvo od zatracení, stále se ještě ke Mně obrací zády.

Posedlost sama sebou, nekritický obdiv a láska ke světským výstřelkům, ty jsou metlou lidstva a pocházejí z beznadějného pocitu nejistoty, neklidu a duchovní prázdnoty. Modlářství – láska ke slavným lidem, falešným bohům a stavění na odiv pohanské předměty – přinášejí mrak temnoty na všechny, kteří jsou ovládnuti vášní k takovému jednání. Křesťané jsou takovými lidmi zesměšňováni, ale svým utrpením a modlitbami mohou pomoci zachránit své bližní před pekelným ohněm.

Když si zahráváte s těmito falešnými idoly, hrajete si s démony pekla, poslanými, aby vás vtáhli do propasti na věčnost. Nikdy nevěřte, že tyto pohanské praktiky jsou neškodné, protože nejsou. Jestli takto trávíte čas a zaměstnáváte svou mysl takovým rozptýlením, uzavíráte sami sebe před Bohem a věčným životem.

Probuďte se k Pravdě. Já jsem Pravda. Není jiná cesta k věčnému štěstí, jen skrze Mne, Ježíše Krista, Syna člověka. Přicházím nyní odhalit Pravdu, abych vás mohl znovu zachránit a přinést vám věčný život tím, že vám pomohu zachránit vaše duše.


Váš Ježíš


zpět