703. Poselství Ježíše ze dne 8. února 2013 v 23:45.


JÁ JSEM VÁŠ UČITEL A SKRZE MNE POROZUMÍTE TAJEMSTVÍM MÉHO KONEČNÉHO BOŽÍHO PLÁNU


Má vroucně milovaná dcero,

kdyby lidé rozuměli daru, který pro lidstvo chystám a jímž pozvednu k životu mrtvé a svaté, kteří se připojí k vám, obdarovaným darem věčného života v mém království, potom byste skutečně chápali toto zcela mimořádné požehnání.

Ztratit milovaného na zemi smrtí může být velmi smutné a může způsobit strašnou bolest. Ale můj slib spojit vás v jedno s těmi, kteří zemřeli ve stavu milosti, sjednotí všechny Boží děti opravdu velkolepým způsobem.

Rodiny se sjednotí. Milovaní se sejdou, což bude důvod k velké slavnosti. Všichni tito požehnaní vzatí do mého nového ráje, který nabízí věčný život, budou ohromeni rozsáhlostí mého velkého daru.

Připravte se na smrt. Nebojte se jí. Ale vězte, že není snadné vstoupit do nebe. Je zapotřebí velké duchovní přípravy. Až jasně pochopíte nádherný život, který vás očekává při mém Druhém příchodu, pak porozumíte tomu, co se od vás čeká.

Musíte se v tomto čase nejen držet mých instrukcí, musíte převzít odpovědnost pomáhat Mi zachránit duše těch, kteří nemají o Mě zájem a kteří netouží zachránit své duše svým vykoupením se přede Mnou, nebo přijetím svátostí. To proto, že učinili vědomé rozhodnutí udržovat moji existenci oddělenou od jejich každodenního života. Já jsem něco, čeho si mohou být matně vědomi – nějakým duchovním pojmem, který nemohou pochopit. Důvodem je to, že nemají zájem provést potřebné změny, aby se stali hodnými mého království.

Tyto ztracené, vlažné duše jsou mou největší starostí, protože jejich počet je velký a pomalu jsou unášeny dál a dál ode Mne. Toužím po jejich duších. Jediným způsobem, jakým je mohu povzbudit, abych získal jejich pozornost, jsou dnešní moderní komunikace. Každá příležitost bude využita. Bude uděláno vše, co je v mé moci, abych je přivedl ke Mně.

Potom, nakonec, jsou duše, které bez vlastního zavinění o Mně nikdy neslyšely. Které nikdy nevěděly o mé smrti na kříži, nebo jaký vliv má na budoucnost jejich existence. Potřebuji jim ukázat Pravdu. Potřebuji je učit. Potřebuji zjednodušit má poselství. Potřebuji jim ukázat důkaz existence jejich duší, a vy, má armádo, Mi to pomůžete udělat.

Bude od vás vyžadováno mnoho úkolů při záchraně všech duší a Já, váš Ježíš, vám ukážu, jak mají být vykonány. Dám vám podrobnější instrukce a doufám, že odpovíte na mé volání bez ohledu na to, jak nemožným se ten úkol může zdát.

Milujte Mě a důvěřujte Mi, neboť Já jsem váš učitel, a skrze Mne porozumíte tajemstvím mého konečného Božího plánu. Pak bude vše dokonáno a svět bude připraven na můj slavný návrat.


Váš milovaný učitel
Ježíš Kristus


zpět