702. Poselství Boha Otce ze dne 7. února 2013 v 23:30.


POJĎTE, NÁSLEDUJTE MÉHO SYNA NA CESTĚ PRAVDY


Má nejdražší dcero,

čím to, že mé děti tolik milují dobré věci, které jim na zemi poskytuji?

Čím to, že překrásný svět, který jsem stvořil, je mými dětmi milován a obdivován?

Čím to, že mé děti se navzájem milují a nalézají spolu radost?

Všechno jsou to dary ode Mne, vašeho milovaného Otce. Nesmíte mít nikdy obavu z těchto nádherných darů, ani byste se neměli cítit provinile, když vám přinášejí potěšení.

Avšak nejdůležitější dar, který vám přináším, je má Láska ke každému z vás. Je to jedinečná láska a láska, kterou chováte ve svých srdcích k ostatním, se jen málo podobá mé všemohoucí Lásce.

Když však vaši lásku k těmto mimořádným darům postavíte před vaši lásku k Bohu, nebudete se cítit v míru a pokoji. A také, i když najdete radost v darech, které jsem vám dal, nebudete moci je plně využít, pokud je nespojíte s čistou láskou srdce ke svému Stvořiteli.

Dal jsem vám důkaz o mé stále objímající Lásce, když jsem vám poslal svého jednorozeného Syna, aby vás osvobodil od hříchu. On byl mým největším darem a skrze Něj najdete věčný život v mém Novém ráji.

Byla pro vás prosekána cesta a touto poslední misí z nebes bude pečlivě urovnána po celé délce až k branám ráje.

Pojďte, následujte mého Syna na cestě Pravdy a dovolte Mu shromáždit vás do zámotku bezpečí jeho velkého milosrdenství.

Otvírám svou svatou náruč a přijímám vás do smlouvy mého Syna, zatímco On chystá poslední fázi přivedení všech mých dětí ke Mně domů.

Váš domov bude propojen s mým. Trpělivost, vytrvalost, utrpení, slzy a láska k mému Synu se všechny prolnou, až půjdete touto obtížnou cestou ke Mně. Jen ti, kteří budou dosti silní, dosáhnou posledních schodů.


Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší


zpět