701. Poselství Matky Spásy ze dne 6. února 2013 v 14:55.


MUSÍTE SE MODLIT ZA VŠECHNY VE VYŠŠÍCH KRUZÍCH S MOCÍ NAD VAŠIMI NÁRODY


Mé dítě,

musíte nyní obětovat všechny modlitby za ztracené duše, které neuznají existenci Boha.

Rozptýleny po celém světě, tyto ubohé duše prožívají čas trýzně lžemi. Tyto lži nastražil do jejich srdcí podvodník. Bez Božího Světla v srdci, se nemají na co těšit. Neuctívají Boha, a tak místo toho se pokoušejí najít náhradu. Náhrada má obvykle formu zbožňování jiných lidí, nebo materiálních věcí. Všechno, co na konci svého hledání pokoje dostanou, je neklid a zmatek. Bez lásky k Bohu nikdy nenajdou pokoj.

Můj milovaný Otec vylévá milosrdenstvím svého Syna, Ježíše Krista na takové duše své Světlo a lásku. Ty však nepřijímají tyto milosti a obracejí se zády k jediné cestě, kterou mají na dosažení věčného pokoje a štěstí.

Musíte se modlit za ty ve vyšších kruzích, s mocí nad vašimi národy, protože velmi trpí. Jsou každodenním cílem Zlého, aby je použil jako prostředky k vytváření strádání Božích dětí. Jejich plán ke zničení všech stop Boha ze života národů, které ovládají, je již připraven. Když vyjeví svůj pravý záměr, stanou se také oběťmi, tak jako duše, které budou trpět pod jejich režimem.

Zde je modlitba modlitební kampaně (98), kterou se musíte modlit za osvícení vlád, aby Boží milost mohla pokrýt světové vůdce:

Aby Boží milost pokryla světové vůdce

"Ó, má Blahoslavená Matko Spásy, pros tvého Syna, aby vylil své milosti a lásku na světové vůdce, kteří ovládají svět.

Oroduj, aby je Světlo Boží vyléčilo ze slepoty a odemklo jejich srdce z kamene.

Zastav je v pronásledování nevinných lidí.

Prosím, přimluv se, aby je Ježíš vedl a zabránil jim klást překážky v šíření Pravdy jeho učení národům po celém světě. Amen."


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět