700. Poselství Matky Spásy ze dne 5. února 2013 v 19:45.


MNOZÍ ZŮSTANOU OSAMOCENI VE SNAZE VYTVÁŘET MODLITEBNÍ SKUPINY


Mé děti,

musíte hledat útěchu navzájem mezi sebou, jak se dáváte dohromady v každém koutu země při vytváření armády zbylé církve mého Syna.

Mnozí zůstanou osamocení ve snaze vytvářet modlitební skupiny a mohou občas mít pocit marnosti. Za každou modlitební skupinu, ustavenou k modlitbám modlitební kampaně, vám budou dány mimořádné milosti mým milovaným Synem.

On je přítomný v každé skupině a dá vám si toho povšimnout. Pocítíte jeho lásku a pak uvidíte ovoce, až bude růst a šířit jeho nejsvětější Slovo.

Děti, jste požehnané, že vám byl dán dar pokory, protože jen ti z vás, kteří přijmou Slovo mého Syna bez jakýchkoliv pochybností, sklidí mnoho obrácení díky vašim modlitebním skupinám.

Duch Svatý působí nyní rychle mezi vámi, drahé děti, a přináší mi tolik radosti, když vidím, jak hluboce se dotýká vašich duší.

Musíte zůstat jednotné, mé dětičky, protože můj Syn potřebuje vaši lásku a obětavost, aby mohl zachránit lidstvo. Avšak stanete se cílem Zlého, jenž pozvedne všechny démony pod svá křídla, aby pronikl mezi vás a způsobil rozdělení. Rozpoznávejte tyto pokusy, co jsou zač, a zcela důvěřujte mému Synu. Volejte ke mně, vaší milované Matce, abych udržela vaše modlitební skupiny modlitební kampaně jednotné.

Modlitba modlitební kampaně (97):

Za sjednocení modlitebních skupin

"Ó, milovaná Matko Spásy, snažně tě prosím, sjednoť skrze své modlitby celou Boží armádu zbytku církve po celém světě.

Pokryj všechny skupiny modlitební kampaně milostmi spásy, vylévané na nás milosrdenstvím tvého Syna, Ježíše Krista.

Pošli tvé anděly, aby pokryli každého z nás, a zejména kněze, kteří vedou modlitební skupiny modlitební kampaně.

Pomoz nám vyhnout se rozptýlením, která způsobují nejednotu mezi námi, a ochraňuj nás tvým darem výzbroje, abychom se stali imunní k útokům, které budeme muset snášet, kvůli naší lásce k Ježíši Kristu, v této svaté misi k záchraně duší. Amen."

Jděte v pokoji, mé milované děti, a vězte, že Boží armáda zbytku církve, skrze milost mého Syna, Mu pomůže zachránit miliardy duší.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět